MyPension correcte pensioenraming onmogelijk bij invoering puntensysteem

MyPension - Correcte pensioenraming onmogelijk indien puntensysteem ingevoerd wordt

De drie vakbonden zijn tevreden met de inspanningen van de afgelopen jaren om van MyPension te maken tot wat het nu is. De sociale gesprekspartners, beheerders van de Federale Pensioendienst, maakten van een correcte pensioeninformatie naar de burger één van haar prioriteiten en dat al meer dan 10 jaar lang.

Dat het geraamde pensioenbedrag vandaag online komt, is de kers op de taart. Ondanks de aanhoudende besparingen op het personeel van de Federale Pensioendienst werd hard gewerkt aan wat vandaag ter beschikking wordt gesteld: een raming van het wettelijk pensioenbedrag over de drie stelsels heen: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. We geven hiermee een welverdiende pluim aan de administratie.

Maar het de vakbonden blijven alert, want de pensioenminister houdt nog steeds vast aan de invoering van een puntensysteem. Met dat puntensysteem wordt het onmogelijk om het toekomstige pensioenbedrag te ramen. Werknemers zullen namelijk wel de punten kennen die ze hebben opgebouwd tijdens hun loopbaan, maar de euro’s die ze daarvoor krijgen zullen pas enkele jaren voor de pensionering bekend zijn. Bovendien wordt het pensioenbedrag afhankelijk gemaakt van de levensverwachting en economische of budgettaire elementen. Op die zaken heb je als werknemer geen impact, maar het kan wel leiden tot een lager pensioenbedrag.

Het puntensysteem zorgt dus voor onzekerheid waar werknemers en een waardige sociale bescherming niet bij gebaat zijn. Bovendien worden de inspanningen die de laatste 10 jaar geleverd werden en de tientallen miljoenen euro’s die geïnvesteerd werden om MyPension te maken tot wat het nu is, zonder meer ongedaan gemaakt.

Voor de vakbonden moet:

  • verder geïnvesteerd worden in een correcte pensioeninformatie waarbij ook ramingen gemaakt worden van wat de impact is van bepaalde loopbaanbeslissingen op het toekomstige pensioenbedrag.
  • de nodige aandacht besteed worden aan een correcte informatie naar burgers die geen toegang hebben tot internet, zeker op het einde van hun loopbaan
  • dringend ingezet worden op een verbetering van de kwaliteit van onze wettelijke pensioenen door een verhoging van de minimumuitkeringen en een versterking van het berekeningspercentage. De middelen zijn er, alleen ontbreekt de politieke wil vandaag om een kwaliteitsvol pensioen en een stevige sociale bescherming te voorzien.