Actu Lagere werkloosheidsuitkeringen

Lagere werkloosheidsuitkeringen

Vakbond ABVV | Lagere werkloosheidsuitkeringen

Op 1 november 2012 is de nieuwe reglementering ingegaan waardoor werkloosheids-uitkeringen sneller dalen.

Hoe langer iemand werkloos is, hoe lager de uitkering wordt. Finaal zakt de uitkering tot een minimumbedrag.

 

Deze regeling geldt voor alle werklozen ongeacht de gezinssituatie. Zo’n 150.000 werkloze alleenstaanden, gezinshoofden en samenwonenden zullen dus een lagere uitkering ontvangen. De snelheid van de vermindering hangt ondermeer af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Je zogenaamde ‘beroepsverleden’.

Lees meer over de hervorming in ons uitgebreid dossier
 

ABVV helpt je

Het ABVV helpt met informatie en dienstverlening op maat. 

 • Wat precies de gevolgen zijn voor jouw uitkering, lees je in een persoonlijke brief van het ABVV. We versturen deze brief naar jou, van zodra we jouw nieuwe uitkering kunnen berekenen obv gegevens van de RVA. Als uitbetalingsinstelling moeten wij deze nieuwe berekeningswijze volgen.
   
 • Heb je vragen over je individuele werkloosheidsdossier, dan kan je terecht in het plaatselijk ABVV-kantoor, maar je komt best langs nadat je van ons een brief hebt gekregen. Dan pas kunnen we je echt verder helpen.
   
 • Wie hulp nodig heeft bij zijn zoektocht naar werk, wie sollicitatietips kan gebruiken of een opleiding wil volgen, kan ook daarvoor terecht bij het ABVV. Onze bijblijfconsulenten adviseren tijdens een persoonlijk gesprek.
  Alle info op de website van het Vlaams ABVV, klik op 'voor werkzoekenden'.
   
 • Wie sterker op de arbeidsmarkt wil staan en meer wil weten of zich wil inschrijven voor een cursus over werken met de computer, solliciteren, assertiviteitstraining of onze workshops rond stress en communiceren, vindt wat hij nodig heeft bij onze medewerkers.
  Alle info op de website van het Vlaams ABVV, klik op 'voor werkzoekenden'.
   

 

Het ABVV vindt deze hervorming onrechtvaardig, onzinnig en onaanvaardbaar. 
 

Onrechtvaardig

Wij vinden dit onrechtvaardig: 37,8% van de werklozen loopt nu al het risico om in armoede terecht te komen. Dit risico ligt dubbel zo hoog bij werklozen dan bij de rest van de bevolking. En toch worden de besparingen op de rug van de werklozen doorgevoerd. Bovendien treft de nieuwe reglementering iedereen: zowel alleenstaanden als samenwonenden en gezinshoofden, zonder onderscheid. Op het einde van de rit lopen ze allemaal het risico dat ze een uitkering ontvangen die onder de armoededrempel ligt. 
 

Onzinnig

Wij vinden dit onzinnig: de versnelde vermindering van de uitkeringen gaat uit van het onzinnige idee dat werklozen niet willen werken en niet op zoek gaan naar een job. Men gaat er vanuit dat wanneer werklozen sneller een lagere uitkering krijgen, zij sterker en sneller aangespoord zullen worden om een job te zoeken. En dit terwijl er:

 • te weinig openstaande vacatures zijn;
 • steeds meer werknemers worden ontslagen;
 • steeds meer mensen in de werkloosheid terecht komen;
 • het sluitingen, faillissementen en herstructureringen regent.
   

Onaanvaardbaar

Wij vinden dit onaanvaardbaar: aan de basis van de huidige crisis ligt het casinokapitalisme en de hebzucht en graaicultuur bij de banken. In plaats van krachtiger op te treden tegen enkelen (die de meeste middelen in handen hebben), richt men zich op de werklozen. Zij zijn het die de rekening voorgeschoteld krijgen. En zwaar moeten betalen…

Het ABVV zal zich blijven verzetten tegen deze sociale achteruitgang!