Laat het grote geld niet ontsnappen

Actie: 'Laat het grote geld niet ontsnappen'

Op 24 oktober voert het Financieel Actienetwerk actie aan het Brusselse Beursplein voor meer fiscale rechtvaardigheid. Voer mee actie!

Zij profiteren, U betaalt

Op kap van de grote meerderheid deelt de regering cadeaus uit aan de grote bedrijven. 

Hoe ze dat doen? 

Door de bijdragen aan de sociale zekerheid en de belastingen op de bedrijfswinsten te verlagen. En dat allemaal zonder één eis te stellen op het vlak van jobcreatie. 

De winsten van bedrijven, die vooral de aandeelhouders ten goede komen, verdwijnen grotendeels naar belastingparadijzen. Zo kunnen we dat geld niet gebruiken om onze sociale zekerheid te betalen, diensten voor de gemeenschap te financieren en jobs te creëren. 

Akkoord? 

Verspreid deze oproep en kom op 24 oktober mee actievoeren aan het Beursplein in Brussel.