PB Laagste uitkeringen worden verhoogd

Laagste uitkeringen worden verhoogd

 

In september verhogen de uitkeringen van werkzoekenden, gepensioneerden en werknemers die niet meer kunnen werken omwille van invaliditeit, een beroepsziekte of een arbeidsongeval.
Het gaat vooral om de laagste uitkeringen en minima. Dat kon het ABVV eerder dit jaar onderhandelen.

 

Pensioen

  • De minimumpensioenen worden met 1,25% opgetrokken tot 1.403,7 euro bruto per maand voor een gezinspensioen en 1.123,3 euro bruto voor een alleenstaande, telkens na een loopbaan van 45 jaar.
  • Het pensioen van wie in 2008 met pensioen ging, wordt met 2% verhoogd. Zo houden we vast aan het mechanisme waarbij elke gepensioneerde na 5 jaar pensioen 2% verhoging krijgt. Volgend jaar krijgen zij die in 2009 met pensioen gingen dezelfde verhoging.

Invaliditeit

  • Net als de pensioenen verhogen de minima in de invaliditeit met 1,25%. Een gezinshoofd ontvangt vanaf september 1.403,74 euro bruto per maand, een alleenstaande 1.123,46 euro bruto. Een samenwonende invalide moet het stellen met 963,3 euro bruto per maand.

Werkloosheid

  • De minima in de werkloosheid worden met 2% opgetrokken. Zo krijgt een gezinshoofd vanaf september 1.135 euro bruto per maand. Voor een alleenwonende wordt dat 953 euro bruto. Een samenwonende werkzoekende moet rondkomen met 715 euro bruto in een eerste periode. Door de toepassing van de degressiviteit, waardoor uitkeringen sneller dalen in de tijd, neemt dit later af tot 502 euro bruto per maand.

Beroepsziekte - arbeidsongeval

  • De minimumuitkering wegens beroepsziekte of arbeidsongeval verhoogt met 2%.
  • Mensen die 6 jaar in een stelsel van ongeschiktheid zitten (dus geen werkloosheid) krijgen eveneens 2% toegekend.

Om te vermijden dat mensen hun recht op een hogere terugbetaling van gezondheidszorgen zouden verliezen, worden ook de inkomensgrenzen opgetrokken die dit recht openen. Zo bedraagt de inkomensgrens om recht te hebben op het OMNIO-statuut, nu 16.306,86 euro bruto per jaar.

 

Niemand kiest voor armoede, welvaartsaanpassing broodnodig


Het ABVV verzoekt met aandrang dat de volle 100% van de wettelijke middelen, die voorzien zijn om de uitkeringen aan de kostprijs van het leven aan te passen, worden ingezet. In plaats van 60% zoals nu het geval is.

 

Wij blijven ons verder inzetten en mobiliseren voor meer solidariteit, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid en aanvaarden niet dat dit broodnodige welvaartsmechanisme nog verder uiteengerafeld wordt.