Kritische kijk op werk en gezondheid

Studiedag: Kritische kijk op werk en gezondheid

Met de regelmaat van de klok passeert de burn-out epidemie de revue in de pers. De manier waarop het hedendaagse werk georganiseerd is, speelt een belangrijke rol in het ontstaan van deze problemen: toenemende werkdruk, reorganisaties en de grote flexibiliteit die wordt verwacht van de werknemers. Daarom organsieert de Algemene Centrale hier een boeiende studiedag over.

Huisarts en syndicalist spelen allebei een rol als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon in deze problematiek. Ze hebben elk hun expertise en vullen elkaar aan, maar kennen elkaar meestal niet goed. Ook anderen kunnen een belangrijke rol spelen: arbeidsgeneesheren, specialisten, adviserend artsen van de ziekenfondsen, de juridische dienst van de vakbond, ...

Daarnaast krijgen we steeds vaker vragen rond ‘re-integratie’ van langdurig zieke werknemers. Hebben we met de nieuwe re-integratiewet eindelijk een tool in handen die toelaat makkelijker aangepast werk te bekomen? Getuigenissen van werknemers en cijfers van de externe arbeidsgeneeskundige diensten wijzen op het tegendeel.

De nieuwe wet biedt de werknemers weinig bijkomende he omen, terwijl de werkgevers wel eenvoudiger tot ontslag kunnen overgaan. Meer dan 70% van de re-integratietrajecten leidt tot een ‘ontslag medische overmacht’. Hoe kan de huisarts best omgaan met deze wetgeving?

Deze studiedag richt zich in de eerste plaats tot huisartsen en syndicalisten maar laat ook andere betrokken actoren aan het woord. We willen praktische handvaten aanreiken en bijdragen tot samenwerking. Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar concrete antwoorden en alternatieven.

Praktisch

Accreditering voor huisartsen is aangevraagd (Ethiek en economie). Deze studiedag is tweetalig (Fr -Nl). Vertaling wordt voorzien.

Deze studiedag is gratis maar inschrijven is verplicht vóór 20/03/18 via weerwerkers@gmail.com.