PB Kraanbezetting door werknemers zonder papieren: het ABVV interpelleert bevoegde overheden

Kraanbezetting door werknemers zonder papieren: het ABVV interpelleert bevoegde overheden

Het ABVV roept de bevoegde overheden op om dringend de regularisatiedossiers van de acht werknemers zonder papieren, die momenteel in Brussel twee kranen bezetten, opnieuw te bekijken.

 

Meerdere onder hen zijn al sinds meer dan 15 jaar in ons land geïntegreerd. Deze werknemers worden gedwongen om te leven en te werken in onaanvaardbare omstandigheden. Een situatie die hen er toe heeft aangezet het eigen leven in gevaar te brengen om hun rechten te doen gelden en hun waardigheid te verdedigen.

 

De betrokkenen zijn tewerkgesteld in de bouwsector waar ze tegen 3 à 4 euro per uur moeten werken. Met deze actie wensen zij de aandacht van de regering te vestigen op de uitbuiting waarvan - net zoals zij - duizenden werknemers het slachtoffer zijn, terwijl ze wel goed geïntegreerd zijn en net als hun Belgische collega’s recht hebben op waardige levens- en werkomstandigheden.

 

Het ABVV, dat al jarenlang aan de zijde van de werknemers zonder papieren vecht, herhaalt zijn eisen met betrekking tot de regularisatiecriteria om dergelijke situaties van rechteloosheid te vermijden en om sociale dumping – nefast voor alle werknemers – doeltreffend te bestrijden.

 

Het ABVV is zich zeer goed bewust van de moeilijkheden die deze werknemers ervaren en dringt aan op de noodzaak om een onmiddellijk antwoord te geven aan de 8 betrokken werknemers. Toch roept het ABVV de werknemers zonder papieren ook op om acties te vermijden die hun leven in gevaar brengen.

 

Het is via vreedzame acties en via dialoog dat wij de erkenning van de rechten van deze werknemers moeten verkrijgen en dat er een einde gemaakt kan worden aan deze vorm van mensonwaardige uitbuiting.