Actie Klimaattrein 2013

Klimaattrein 2013

 

De Klimaattrein 2013 vertrekt op vrijdag 15 november van Brussel naar Warschau.

In Warschau vindt van 11 tot 22 november de COP 19 plaats: de 19e Conferentie voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties. De Klimaattrein is een initiatief van de vzw "Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid" waarvan het ABVV partner is. De bedoeling is zo veel mogelijk burgers te mobiliseren en bewegingen samen te brengen die ijveren voor het klimaat.

 

Vakbond ABVV | Klimaattrein 2013

 

 

 

COP 19: inzet

De twee belangrijkste uitdagingen van de COP 19 hebben betrekking op:

  • De financieringsproblemen: hoe zorgen voor de verdere ontwikkeling van de ontwikkelingslanden zonder het klimaat in het gedrang te brengen en zonder voorbij te gaan aan de noodzaak van middelen voor de transitie van de landen uit het Noorden

     

  • De voorbereiding van de onderhandelingen van de COP 21 (Parijs, november of december 2015) die moet leiden tot de ondertekening van een nieuw globaal akkoord dat moet ingaan in 2020.

     

 

Prioritair voor de vakbonden is ervoor te zorgen dat de rechtvaardige transitie (naar een duurzame samenleving) op de agenda van de besprekingen blijft en de werkzaamheden rond de toepassing van dit principe te versnellen. 

 Vakbond ABVV | COP 19 in Warschau

 

16 november 2013: de mars
 

Op zaterdag 16 november wordt in Warschau een mars georganiseerd voor "Rechtvaardige Transitie en Waardig Werk".

Wie wenst deel te nemen aan de treinreis en de mars, schrijft zich in via de site climatejustice.eu

 

Parcours van de Mars

 


Grotere kaart weergeven