PB Kind opgenomen in het ziekenhuis? Je mag erbij blijven!

Kind opgenomen in het ziekenhuis? Je mag erbij blijven!

Het ABVV heeft bekomen dat de mogelijkheden voor een ouder om bij zijn gehospitaliseerd kind te kunnen blijven, versoepeld werden (het KB werd vandaag gepubliceerd en treedt in werking op 1 november).

Voortaan zullen werknemers automatisch een week verlof (eventueel met een week verlengbaar) kunnen nemen, als een minderjarig kind in het ziekenhuis opgenomen wordt. Ze zijn daarbij tegen ontslag beschermd. Vroeger moest dit soort verlof voor minimum een maand genomen worden.
De aanvraag moet ingediend worden zeven dagen vóór de ziekenhuisopname met een attest van het ziekenhuis (of zo snel mogelijk als de hospitalisatie niet gepland was).

Als het kind na twee weken niet genezen is, blijft het mogelijk zorgverlof te nemen, maar dan moet de werknemer dit in schijven van een maand nemen. Het zorgverlof kan eveneens halftijds of 4/5e genomen worden (door de ouder of door een lid van de familie tot in de tweede graad).

Op 31 oktober lanceert het ABVV een actie en deelt pamfletten uit aan ziekenhuispersoneel en ouders.