Actu Jobstudenten en de paasvakantie

Jobstudenten en de paasvakantie

Je werkt tijdens de paasvakantie als jobstudent. Welke regels zijn van toepassing?

 

Studenten kunnen het hele jaar door onbeperkt met een gewone arbeidsovereenkomst werken. Dan zijn ze onderworpen aan de normale regels van de sociale zekerheid. Dat zijn de zogenaamde werkstudenten. Zij betalen de volledige RSZ-bijdragen. 

Een jobstudent is een speciaal statuut. Zij betalen minder RSZ-bijdragen. De regels hiervan zijn sinds 1 januari 2012 veranderd.

 

Arbeidsovereenkomst voor studenten

  • Een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten moet een overeenkomst van bepaalde duur zijn.
  • Sinds januari 2012 mag zo’n contract niet langer dan 12 maanden duren. 
  • Duurt het toch langer, dan wordt het automatisch omgezet in een gewone arbeidsovereenkomst.

 

RSZ-bijdragen

  • Blijft het aantal arbeidsdagen onder de 50 dagen, dan is er een vrijstelling van RSZ-bijdragen. Dit is interessant: werkgever en werknemer betalen dan niet de volledige RSZ, maar een lagere ‘solidariteitsbijdrage’.
  • Die 50 dagen moeten niet aaneengesloten zijn en moeten ook niet bij dezelfde werkgever zijn. Ze kunnen vrij gekozen worden, gespreid over het hele jaar. Er is dus geen verschil meer tussen de zomerperiode en de rest van het jaar. 
  • Ook de solidariteitsbijdrage wordt gelijk over het ganse jaar: 2,71% wordt afgehouden van het loon van de student en 5,42% is ten laste van de werkgever.
  • Werk je meer dan 50 dagen? Dan zijn er normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf dag 51. De werkgever blijft verantwoordelijk voor een correcte aangifte. Let op: alle gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens het contract tellen mee! Dus ook een uitbetaalde feestdag.

 

Teller werkdagen

Vanaf 2012 kan je het overzicht van je gewerkte dagen online opvragen via www.studentatwork.be. Je kan ook een persoonlijk attest afdrukken.

 

Kinderbijslag

  • Jongeren hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met augustus van het jaar waarin ze 18 worden.
  • Jongeren die ouder zijn en als jobstudent werken, verliezen het recht op kinderbijslag voor een bepaald kwartaal niet als ze niet meer dan 240 uur werken tijdens dat kwartaal. 
  • In het derde kwartaal (juli, augustus, september) mogen studenten echter onbeperkt werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen.

 

Student en fiscaliteit

Studenten moeten ook rekening houden met het bedrag dat ze verdienen. Boven een bepaald bedrag kan dat gevolgen hebben voor de personenbelasting van hun ouders, of van henzelf. Informeer je hierover bij de ABVV-jongerenmedewerkers.

 

Meer info

Bestel nu onze gratis brochure ‘Jouw studentenjob’ op www.abvvjongeren.be. Je vindt er ook de adressen en telefoonnummers van onze jongerenmedewerkers. Bij vragen of twijfel: contacteer hen.