Actu Iran: vakbonden willen dat minister Vanackere tussenkomt in zaak-Ashtiani

Iran: vakbonden willen dat minister Vanackere tussenkomt in zaak-Ashtiani

Vakbond ABVV | Protest tegen de steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani

Zaterdag 28 augustus en 18 september werd wereldwijd massaal geprotesteerd tegen de geplande steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani wegens overspel en betrokkenheid in een vermeend moordcomplot. Bij de actie in Brussel was ook het ABVV actief. Inmiddels werd de executie opgeschort, maar mevrouw Ashtiani’s lot blijft erg onzeker.
 

 

Op vraag van het Internationaal vakverbond (IVV) heeft het Belgisch gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV-ACV-ACLVB) er bij minister Steven Vanackere op aangedrongen tussen te komen opdat Iran onverwijld een einde zou maken aan de barbaarse praktijk van dood door steniging en ook zou afzien van de terechtstelling van Sakineh.