Actu IPA-bis onvoldoende!

IPA-bis onvoldoende!

Vakbond ABVV | 'Handen af van onze index' Militantenconcentratie 11/02/2011

Het ABVV constateert dat de werkgevers de onderhandelingen niet willen heropstarten om een compromis te vinden over het bemiddelingsvoorstel van de regering, dat ongetwijfeld een aantal positieve punten bevat, maar dat toch onvoldoende blijft.
 

Lees en download het pamflet 
'IPA-bis: ruim onvoldoende'


Lees het persbericht


Nationale interprofessionele actiedag op vrijdag 4 maart

 

De tekst die de Regering voorstelt, komt aan sommige van onze eisen tegemoet.
 

 • Behoud van de automatische indexering van de lonen
 • Verhoging van de sociale uitkeringen (zoals voorzien wordt hiervoor 500 miljoen uitgetrokken)
 • Verlenging van de specifieke brugpensioenregelingen
 • Bevestiging van de werkloosheidsuitkering bij economische werkloosheid van werknemers aan 70% (samenwonenden) en 75% (alleenstaanden, gezinshoofd)
   

Maar deze vooruitgang is onvoldoende!


Onvoldoende

 • De inspanning voor de laagste lonen (+ 10 euro/maand) is onvoldoende en wordt door de gemeenschap betaald terwijl de werkgevers fiscale geschenken blijven krijgen (5 miljard/jaar notionele intrestaftrek).
  De notionele intresten moeten afgeschaft worden, ze hypothekeren de Staatsbegroting zonder tegenprestatie inzake werkgelegenheid!
   

Onaanvaardbaar

 • Jongeren onder het minimumloon krijgen niets!
 • De lonen zijn bevroren: de maximummarge van 0,3% komt neer op een loonsverhoging van € 2,5 per maand, terwijl de bedrijven winst maken (+ 37,4% voor de BEL20-bedrijven). Wij willen in de sectoren vrij onderhandelen over onze lonen.
 • De harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut

  • te weinig vooruitgang voor de arbeiders: de vooropzeg werd nauwelijks verlengd, terwijl wij 3 maanden per 5 jaar anciĆ«nniteit vroegen, de carenzdag blijft behouden
  • onaanvaardbare achteruitgang voor de bedienden: economische werkloosheid is definitief toegestaan (ten laste van de sociale zekerheid), de vooropzeg van de bedienden met een bruto maandloon hoger dan € 2.250 (de meeste bedienden) is behoorlijk afgeknot.


Wij weigeren het beleid van sociale afbraak te aanvaarden dat op deze manier wordt voorbereid!


Onder druk van Europa:

 • blijft onze automatische indexering bedreigd: na de Europese Centrale Bank en Angela Merkel (die de automatische indexering willen afschaffen), stelt ook onze eigen Nationale Bank de index nu in vraag
 • worden de bedreigingen op ons wettelijk pensioenstelsel duidelijker
 • wordt een soberheidsbegroting voorbereid die de kleine inkomens dreigt te treffen, de sociale zekerheid en de openbare diensten; terwijl de banken - die met overheidsgeld gered werden - opnieuw buitensporige bonussen uitkeren, terwijl de bedrijven met overheidsgeld hun winsten opdrijven, terwijl er niks gebeurt om de grote inkomens correct te belasten.
   

Wij verwittigen de werkgevers en de rechtse partijen. Wij hebben de crisis al eens betaald! Wij willen hier niet opnieuw voor opdraaien.

 

We handhaven onze nationale actiedag op 4 maart. Die actiedag kan de vorm aannemen van een 24 urenstaking, volgens de modaliteiten die in de sectoren en de ondernemingen bepaald zullen worden.