Indexering juni 2017

Sociale uitkeringen en lonen aangepast aan levensduurte

Omdat heel wat producten en diensten duurder geworden zijn, worden uitkeringen en lonen geïndexeerd met 2%.

Deze maand worden de sociale uitkeringen zoals werkloosheid, ziekte, pensioen, tijdskrediet … geïndexeerd. Ontvang je een dergelijke uitkering, dan zal je begin volgende maand merken dat je uitkering van juni iets verhoogd is.

Welke sociale uitkeringen?

  • Ziekte-uitkeringen
  • Werkloosheidsuitkeringen (ook de inkomensgarantie-uitkering, inschakelingsuitkeringen, jeugdvakantie, seniorvakantie…). Bekijk hier de nieuwe bedragen op de site van de RVA.
  • Loopbaanopnderbreking - Tijdskrediet - Thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof). Bekijk hier de nieuwe bedragen op de site van de RVA
  • Alle pensioenuitkeringen: minimumpensioenen, vakantiegeld pensioenen, gewone pensioenen …

 

Volgende maand, in juli, volgen de lonen van ambtenaren.

Privé-sector

Ook voor de werknemers in de privésector is er een indexering. Afhankelijk van de sector waarin je werkt, wordt je loon aangepast. In sommige sectoren zal de komende maand al je loon met 2% omhoog gaan om je koopkracht te garanderen. In andere sectoren zal de indexaanpassing volgen op een eerder afgesproken tijdstip.

  • Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? Spreek je delegee aan of check dit bij je vakcentrale

Koopkracht behouden

De lonen en sociale uitkeringen gaan met 2% omhoog omdat producten en diensten duurder geworden zijn. De spilindex die de levensduurte meet, is overschreden. Dankzij de automatische indexering volgt nu een verhoging van de lonen en uitkeringen zodat je nog steeds evenveel kan consumeren als vóór de prijsstijgingen.

Je krijgt dus geen opslag, maar je behoudt je koopkracht. En zo houden we allemaal onze economie draaiend.