Actu IAO Conferentie 2010

IAO-conferentie boekt resultaten

Vakbond ABVV | IAO (Foto © ILO)

Elk jaar vergaderen in Genève, doorgaans van eind mei tot begin juni, bijna alle regeringen van de wereld, samen met de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Deze conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is de grootste mondiale democratische bijeenkomst die tripartiete is samengesteld (regeringen, werkgevers en werknemers).

Waardig werk voor huispersoneel

Inzet van de discussie was het sluiten van een conventie, gekoppeld aan een aanbeveling over waardig werk voor huispersoneel. Het proces loopt over twee jaar: de discussie word volgend jaar voortgezet op basis van de dit jaar aangenomen tekst.

Het hoeft niet te verbazen dat de werknemersgroep voor een conventie (een ‘internationale wet’) met een aanbeveling was en dat daarbij gewezen werd op het historische "momentum" om werknemers die al te vaak uitgebuit en slecht behandeld worden, hun waardigheid terug te geven. Een kwestie van sociale rechtvaardigheid!

De werkgeversgroep kantte zich tegen een conventie. Volgens hen is dit een te strikt instrument om een zo complexe situatie te regelen. Het zou schadelijk zijn voor de werkgelegenheid en de informele arbeid nog doen toenemen. Zij pleitten dan ook voor niet meer dan een aanbeveling, een veel minder bindend instrument.
Maar de door werkgevers gevraagde nominale stemming pakte goed uit voor de werknemers. De vraag om de disucussie te beperken tot een aanbeveling werd ruim verworpen. Er komt dus een conventie over waardig werk voor huispersoneel!

De tekst die uiteindelijk tot stand kwam is een goede tekst, zelfs al kan het compromis volgend jaar in tweede lezing volledig op de helling gezet worden. Het komende jaar zal dan ook gebruikt moeten worden om de discussie van juni 2011 voor te bereiden d.m.v. onderhandelingen met de landen die vóór de conventie zijn (EU – Latijns Amerika – USA) teneinde het eens te worden over de belangrijkste punten.

HIV/AIDS

Regeringen, werkgevers- en werknemersorganisatie hebben ook een nieuwe internationale norm goedgekeurd rond HIV/AIDS. Het is het allereerste internationaal instrument dat specifiek focust op deze problematiek in de arbeidswereld.

De aanbeveling van de IAO beoogt de integratie van seropositieve werknemers op de werkplek en de uitsluiting van discriminerende praktijken. De aanbeveling, aangenomen met een zeer grote meerderheid, is niet afdwingbaar. Maar de regeringen en parlementen van de 178 bij de IAO aangesloten lidstaten moeten echter wel overleggen en debatteren over de aanbeveling. Ze moeten eveneens nagaan hoe ze de aanbeveling kunnen uitwerken via concrete maatregelen en nationale wetgevende initiatieven.