Actu Hulp bij je belastingaangifte

Hulp bij je belastingaangifte

Vakbond ABVV | Hulp bij je belastingaangifte

Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Het ABVV staat tot je dienst.

 

Je kan de nieuwe ABVV-belastinggids bestellen, een handig hulpmiddel om je aangifte correct in te vullen. En als ABVV-lid kan je in je gewest terecht voor een persoonlijke service.

 

Belastingservice voor leden

De verschillende ABVV-gewesten organiseren een belastingservice voor ABVV-leden. Je biedt je persoonlijk aan bij je lokaal kantoor op een vooraf afgesproken datum en tijdstip. Daar helpt men je bij het online invullen van je aangifte. Breng de nodige documenten mee en vergeet je identiteitskaart niet.
 Contacteer je ABVV-gewest voor alle informatie omtrent de organisatie van deze service

 

Nieuwe ABVV-belastinggids 2014

Onze gids geeft je een aantal raadgevingen waardoor je de aangifte correct kan invullen, inzicht krijgt in de barema’s en met kennis van zaken de belastingaftrekken kan toepassen waarop je recht hebt. De gids zal in de tweede helft van mei van de persen rollen.
 

Je bestelt de ABVV-belastinggids door 6 euro (verzendingskosten inbegrepen) te storten op het rekeningnummer BE 07 878-3985901-66 (BIC: BNAGBEBB), met als referentie ‘belastinggids 2014’. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. De belastinggids krijg je nadien thuis bezorgd.

 

De nieuwe ABVV-belastinggids (aanslagjaar 2014 – inkomens 2013) bevat inhoudelijke en praktische tips:

  • de nieuwigheden en de nieuwe rubrieken voor het aanslagjaar 2014
  • uitleg bij sommige maatregelen die een invloed zullen hebben op de inkomens van 2013 (aangifte 2014)
  • tips voor het invullen van de belastingaangifte 2014, een gebruiksvriendelijk belastingbarema
  • info over het barema van de bedrijfsvoorheffing (vanaf 1 januari 2014) op lonen, wedden, pensioenen en diverse andere sociale uitkeringen. Dit deel omvat ook de specifieke tarieven voor het vakantiegeld, de dertiende maand, de opzeggingsvergoedingen.
  • uitleg bij de procedures en termijnen in geval van bezwaar tegen de gevestigde belasting (Hoe een bezwaarschrift indienen ? Welke bezwaarmogelijkheden? Binnen welke termijnen?) 

Wat vind je nog in de belastinggids:

  • Hoe gebeurt de fiscale verrekening van het RIZIV-remgeld (fiscale franchise)?
  • Hoe komt de fiscus tussen bij de afrekening van de "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" ?
  • Inlichtingen die van belang zijn voor bepaalde categorie├źn (gepensioneerden, studenten), voor bepaalde situaties (bijv. zelfstandig bijberoep) en voor het verkrijgen van bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing.