Actu Hoge verwarmingsfactuur? Doe beroep op het Verwarmingsfonds

Hoge verwarmingsfactuur? Doe beroep op het Verwarmingsfonds

Vakbond ABVV | Hoge verwarmingsfactuur? Doe beroep op het Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Ga zeker na of je recht hebt op een verwarmings-toelage.

 

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijke hap uit ieders budget, met als gevolg dat een steeds grotere groep mensen zijn energiefactuur niet meer kan betalen.
Het Sociaal Verwarmingsfonds reikt deze groep mensen de hand, en komt gedeeltelijk tussen met een verwarmingstoelage.

 

Het gaat om je factuur betaald voor:

 • huisbrandolie,
 • lamppetroleum (type c),
 • bulkpropaangas.

 

Wie heeft er recht op?

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

 • weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag; 
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar; 
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB); 
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap; 
 • leefloongerechtigde; 
 • gerechtigde op financiĆ«le maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon; 
 • gerechtigde op het OMNIO-statuut;

en het inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
Raadpleeg het Sociaal Verwarmingsfonds of je OCMW voor de exacte bedragen en grenzen.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
Je hebt een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.


Bedrag van de toelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. 

 • De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december.
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
 • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. 
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.
   

Waar en wanneer aanvragen?

Bij het OCMW van je gemeente en binnen de 60 dagen na de levering. Je moet een kopie van de leveringsfactuur of –bon voorleggen.

 

Meer info?

Je kan terecht bij het OCMW van je gemeente, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 of op de website www.verwarmingsfonds.be.