PB Het sociaal overleg moet de werknemers opnieuw perspectieven bieden

Het sociaal overleg moet de werknemers opnieuw perspectieven bieden

 

Het VBO is niet tevreden over de besparingsmaatregelen uit het budget 2013 van de regering en eist nu al verdere maatregelen inzake sociale bijdrageverlagingen, loonmatiging en index.
 

Voor het ABVV is het absoluut noodzakelijk dat het sociaal overleg alle kansen krijgt. Het is dan ook belangrijk de voorwaarden te scheppen voor het hervatten ervan.
Het ABVV wil alleen opnieuw aan tafel gaan met de werkgeversorganisaties als die zich inschrijven in een open, constructieve en ambitieuze discussie. Het ABVV wil geen spelletjes waarbij geen enkele onderhandelingsmarge mogelijk zou zijn.

Nog voor elk eventueel overleg met de werkgeversorganisaties vraagt het ABVV aan de regering:

  • Het herstel van een onmisbare rechtszekerheid voor alle CAO’s 2011-2012, die moeten worden nageleefd zoals ze onderhandeld werden en ook toegepast worden;
  • Een dringende beslissing over de verdeling van de enveloppe voor de welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen;
  • De waarborg dat de index niet gemanipuleerd zal worden via de herziening van de indexkorf;
  • Toepassen van een matiging op de kapitaalinkomsten (bonussen, aandelen, dividenden…) zoals bepaald in artikel 14 van de wet van 1996.

Het is eveneens onmisbaar dat de werkgeversorganisaties en vooral het VBO de – verschillende- realiteit op het terrein waarmee de werknemers te maken hebben, niet uit het oog verliezen, meer bepaald wat betreft flexibiliteit en de aanzienlijke inspanningen die op dat vlak al geleverd werden zonder echt resultaat.
 

Bovendien vraagt het Federaal Bureau van het ABVV aan de werkgevers dat volgende punten op de agenda van elk overleg onder sociale gesprekspartners zouden staan:

  • Verbeteren van het bruto interprofessioneel minimumloon, dat niet aan loonmatiging mag worden onderworpen;
  • Afschaffen van de lagere jongerenbarema’s;
  • HeroriĆ«nteren van de bestaande patronale bijdrageverlagingen met, als bedoeling, een maximaal effect op het behoud of het scheppen van werkgelegenheid;
  • Naleven door werkgevers van de doelstellingen m.b.t. de vormingsinspanningen (1,9% van de loonmassa), evenals van de concrete en bindende engagementen inzake innovatie.
     

Meer in het algemeen is en blijft het ABVV verontwaardigd over de antisociale maatregelen genomen door de regering, die gewoon de foute oplossingen van het Europa van de besparingen overneemt, waardoor de sociale ongelijkheden en de armoede toenemen. Het ABVV denkt hierbij o.m. aan de loonmatiging voorzien voor de komende zes jaar, de aangekondigde herziening van de indexkorf, of ook het ontbreken van een evenwichtige fiscaliteit die eindelijk de zwaarste lasten op de sterkste schouders zou leggen.


De werknemers willen een effectieve relance, waarbij niet steeds de loonkosten met de vinger worden gewezen, maar wel perspectieven geboden worden dankzij innoverende, duurzame en exportgerichte producten.