Het rapport van Johan Van Overtveldt

Het rapport van Johan Van Overtveldt

De drie vakbonden hebben de ministers Maggie De Block (Volksgezondheid), Johan Van Overtveldt (Financiën), Daniel Bacquelaine (Pensioenen), Kris Peeters (Werk) en Charles Michel (eerste minister) hun rapport uitgereikt. Allen zijn gebuisd omwille van wat ze deden of nagelaten hebben te doen.De drie vakbonden herhaalden dus hun oproep voor een ander beleid tijdens de volgende helft van de legislatuur.

Tijdens de uitreiking van het groot rapport, beoordeelde Rudy De Leeuw minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

De ABVV-voorzitter was in een vorig leven leraar wiskunde en economie. Hij heeft een duidelijke boodschap voor leerling Johan Van Overtveldt: “Vooraleer ik van start ga, wil ik wel duidelijk stellen dat een tweede zit sowieso uitgesloten is”.

En dit om specifieke redenen:

1. Hij neemt geen verantwoordelijkheid

Tot op vandaag neemt Van Overtveldt geen verantwoordelijkheid over zijn ministerie en administratie. Hij heeft geen kaas gegeten van sociale dialoog. De ambtenaren en vakbonden behalen grote onderscheiding voor polyvalentie en inzetbaarheid maar leerling Van Overtveldt grossiert in het negeren van de problemen. Zo vragen de mensen extra aanwervingen bij de controlediensten en willen de douaniers betere werkomstandigheden. Maar onze leerling laat het afweten.

2. Hij wil ‘zijn’ multinationals niet voor hun hoofden stoten

Van Overtveldt heeft de duidelijke opdracht van de Europese Commissie om 750 miljoen euro terug te halen. De opdracht was duidelijk: de ‘excess profit rulings’, toegekend aan grote ondernemingen waarbij van tevoren onderhandeld werd over een gunstige belastingregeling, waren illegaal en vervalsten de concurrentie. Deze moesten teruggevorderd worden.

Rudy De Leeuw: “Dit werd hem duidelijk gecommuniceerd en hij kreeg meer dan genoeg tijd om zich hierover te bekommeren. Niet alleen weigert hij dit om zijn vriendjes, de multinationals, niet voor het hoofd te stoten, hij huurt advocaten in om deze taak niet te moeten uitvoeren. Wij zijn daar niet over te spreken.”

3. Hij holt de financiële transactietaks verder uit

Dat doet hij door onophoudelijk met nepargumenten te komen aanzetten en ter plaatse te blijven trappelen. Die financiële transactietaks is een kleine taks op het wereldwijde flistkapitaal die enkel grote beleggers treft en speculatie tegengaat.

Feit: dit staat expliciet in het door Bart De Wever en Charles Michel uitgedokterde regeerakkoord. Toch luistert Van Overtveldt niet, waardoor we geen vooruitgang zullen boeken samen met de betere Europese leerlingen.

4. Hij cultiveert fiscale onrechtvaardigheid

De regering-Michel beloofde om de fiscale rechtvaardigheid te herstellen. “Maar, Van Overtveldt heeft systematisch zijn klasgenoten onderuit gehaald wanneer ze ook maar iets opperden dat in de buurt kwam van een meerwaardebelasting, een Coucke-taks”, zegt De Leeuw. Wij zijn nu vrijwel het enige Europese land waar de meerwaarde bij de verkoop van een bedrijf niet belast wordt. Niet iets om trots over te zijn.

Daarbovenop stellen we vast dat de minister geen inspanning doet om belastingontwijking en fraude via belastingparadijzen te bestrijden. De fiscale optimalisatie door multinationals kost ons zo’n 3,2 miljard euro per jaar.

5. Hij heeft een gat van 8 miljard geslagen met een amateuristisch uitgewerkte tax shift

 “We hebben het project tax shift nauwlettend in de gaten gehouden. En ja, van gaten is er wel degelijk sprake”, klinkt het bij De Leeuw.  “Wat Van Overtveldt daar deed, was voor sommigen zichtbaar op hun loonbriefjes maar vooral voor velen voelbaar bij de extra facturen in de brievenbus”. Wat hij met de ene hand gaf aan een verhoging van de beroepskosten heeft hij met de andere hand weggenomen door de accijnzen en de btw op elektriciteit te verhogen.

De Leeuw: “Met die truken van de foor heeft hij dat gat van 8 miljard groter geslagen. 8 miljard. Zo amateuristisch uitgewerkt en zo onevenwichtig is zijn tax shift.” We laten ons geen rad voor de ogen draaien met de zogenaamde kaaimantaks of speculatietaks. Die laatste is trouwens al geannuleerd.

Conclusie

Rudy De Leeuw is snoeihard voor Johan van Overtveldt: “Johan Van Overtveldt heeft een gat in zijn hand. Dat komt omdat hij geen aangeboren rekenknobbel heeft, maar ook omdat hij gretig cadeautjes uitdeelt aan zijn patronale vriendjes bij VOKA en VBO.”

“Door zijn foute berekeningen vormt hij een flagrant risico voor de financiële gezondheid van onze samenleving en ons sociaal model. Zo wil hij de vennootschapsbelasting verlagen en nieuwe voordelen geven aan kapitaalkrachtigen onder het vals voorwendsel van het mobiliseren van spaargeld voor investeringen”.

Rijp beraad is niet meer nodig. Tweede zit is uitgesloten, een vakantietaak zal geen zoden aan de dijk brengen. Wij kunnen niet langer investeren in een pedagogisch project voor deze man. Van Overtveldt is ongeschikt voor de functie van minister van Financiën.