Het minimumloon: zonder strijd, geen overwinning

Het minimumloon: zonder strijd, geen overwinning

Wij eisen een aanzienlijke verhoging van het minimumloon. Het is ondertussen al 10 jaar geleden dat de minimumlonen werden verhoogd. Daarom dat we tijdens de onderhandelingen van een ontwerp-IPA niet akkoord konden gaan met een schamele verhoging van 10 eurocent.

Als je kijkt naar het minimumloon, wat zien we vandaag? Het interprofessioneel minimumloon bedraagt in ons land slechts €9,68 euro bruto per uur (of €1.592 euro bruto per maand). Veel te weinig dus. Daar kan men vandaag niet comfortabel van leven.

Voor ons moest het IPA 2019-2020 een belangrijke stap zijn in de richting van een waardig minimumloon. Dat werd het spijtig genoeg niet. Het is daarom dat we afgelopen maart onze handtekening niet onder het ontwerp-IPA konden zetten. Het minimumloon met een schamele 10 eurocentjes laten stijgen is nog minder dan een aalmoes.

Toch nam het ABVV haar verantwoordelijkheid, want het belette ons niet verder te onderhandelen. Omdat jullie het verdienen. Dankzij jullie steun kregen we de andere sociale gesprekspartners opnieuw rond de tafel. Doel? Werk maken van een serieuze opwaardering van het minimumloon.

Consequent

De werkgeversorganisaties wilden echter niet verder gaan dan de 1,1% verhoging van het minimumloon. Dat komt dus neer op amper 10 eurocent per uur. Na wekenlange onderhandelingen bleken ze absoluut niet bereid om serieuze verbintenissen op te nemen om het interprofessioneel minimumloon vanaf pakweg 1 januari 2020 nog verder te verhogen (boven op die 1,1%).

Meer nog, volgens hen is het de samenleving die hiervoor moet instaan en moet de broodnodige verhoging volledig betaald worden met middelen uit onze sociale zekerheid. Een verhoging, betaald door werknemers en de maatschappij. Je moet het maar durven.

Wij blijven consequent. Net daarom konden we de ontwerp-cao niet ondertekenen. Maar dat neemt niet weg dat we opnieuw moeten onderhandelen. Dat eisen we. De komende weken en/of maanden moeten de werkgeversorganisaties op hun verantwoordelijkheid gewezen worden, zodat iedereen die het met een minimumloon moet stellen, vooruit kan. Zonder strijd, geen overwinning.