Het ABVV is verontwaardigd door de uitspraken en het gedrag van minister Geens

Het ABVV is verontwaardigd door de uitspraken en het gedrag van minister Geens

Na de herhaaldelijke schandalen rond belastingparadijzen veroordeelt het ABVV streng de uitspraken van federaal minister Koen Geens. ‘Verbitterd en kwaad’, dat zijn de emoties die vandaag bij het ABVV opborrelen. We vernemen immers met verstomming de uitspraken van minister Geens tijdens een colloquium waar hij het ontwerp van hervorming van het Wetboek van vennootschappen voorstelde.

Alles begon op 8 november toen minister Geens werd uitgenodigd om het colloquium rond de hervorming van het wetboek van vennootschappen (georganiseerd door de groep Larcier) in te leiden. Daar verklaarde de minister meermaals dat hij van België “het Delaware van Europa” wilde maken.

Het Delaware van Europa?

Het Delaware, of met andere woorden, het fraudeparadijs van Europa. De Amerikaanse staat Delaware is bekend en berucht om zijn voordelige – of zelfs paradijselijke – belastingstelsel. Delaware voert immers een zeer scherp concurrentiebeleid en probeert zo veel mogelijk eerlijk of oneerlijk verworven kapitaal aan te trekken.

Wil de minister dit model van oneerlijke concurrentie invoeren?

Deze ongelukkige verklaring komt bovenop de talrijke nauwe contacten die minister Geens onderhoudt met de zakenwereld of, althans, met de advocatenkantoren die er actief zijn. Een van die kantoren kent hij trouwens bijzonder goed: Eubelius.

Hield Eubelius de pen vast bij de hervorming van het wetboek van vennootschappen?

Eubelius is een oud zakelijk advocatenkantoor, waarvan minister Geens mede-oprichter was. De minister had verzekerd dat hij alle banden met het kantoor had doorgeknipt in 2013. Toch gaat datzelfde kantoor er vandaag prat op dat het een groot deel van de hervorming van het Wetboek van vennootschappen mocht uitschrijven. Deze ongezonde relatie moet volgens het ABVV onmiddellijk worden verbroken. Minister Geens zou zich trouwens moeten afvragen of hij nog steeds de meest geschikte persoon is om deze belangrijke hervorming tot een goed einde te brengen?

Het ontwerp van hervorming van het Wetboek van vennootschappen

Wat betreft het ontwerp van hervorming van het Wetboek van vennootschappen, betreurt het ABVV eveneens de wending die de zaken hebben genomen.

Voor het ABVV zijn er minstens drie punten die totaal onaanvaardbaar zijn:

  • Invoering van de leer van de statutaire zetel ter vervanging van de werkelijke zetel om het toe te passen recht te bepalen.

Deze verandering van leer zal het leven van de grote fraudeurs veel gemakkelijker maken. Het zijn diezelfde mensen die de wetsbepalingen gebruiken en misbruiken om te ontsnappen aan een correcte en rechtvaardige betaling van hun belastingen. Dankzij dit nieuwe beginsel kunnen bedrijven voortaan immers de wet kiezen die het meest interessant en voordelig is (via het vennootschapsrecht zoals het in de belastingparadijzen vastligt).

  • Totale liberalisering van het bv-stelsel

Door het statuut van de bvba’s en bv’s te hervormen, laat minister Geens de deur ook wijd open voor brievenbusbedrijven. Dat zijn bedrijven die geen enkele reële activiteit uitvoeren en geen minimumkapitaal hebben.

  • Absolute beperking van de aansprakelijkheid van de bestuursleden

De regering en haar minister delen trouwens nog meer cadeautjes uit. Sommigen zullen roepen dat het vroeg Kerstmis is! De hervorming kwijt de bestuurders immers van hun aansprakelijkheid wanneer een bepaald vast bedrag overschreden wordt (voorbeelden: 12 miljoen euro voor beursgenoteerde bedrijven, 3 miljoen euro voor grote bedrijven, 125.000 euro voor de kleinere, 250.000 voor de andere micro-ondernemingen en 1 miljoen voor de KMO’s). Zo zullen de bestuurders niet langer verantwoordelijkheid dragen bij een administratieve fout (behoudens enkele zeer zeldzame uitzonderingen die strikt gedefinieerd zijn in het Wetboek).