Actu Haîti: ABVV steunt wederopbouw dankzij jouw solidariteit

Haïti: het ABVV steunt de wederopbouw dankzij jouw solidariteit

Vakbond ABVV | Concept solidariteit

Na de aardbeving in Haïti liet het ABVV zich niet onbetuigd. Dankzij de vrijgevigheid en de solidariteit van de militanten, afgevaardigden en leden kunnen wij een bijdrage leveren aan de wederopbouw van het land. Maar niet om op het even welke manier: met een langetermijnvisie en met oog voor waardig werk.

 
Samenwerking

We reageerden na de aardbeving in Haïti samen met onze partners via een gemeenschappelijke actie (PS, sp.a, FOS, SOLSOC, ziekenfondsen,…).

 

De samenwerking met SOLSOC, de PS en de ziekenfondsen is nu officieel verankerd. We hebben beslist een instrument te ontwikkelen waarmee we in dergelijke noodsituaties gezamenlijk kunnen optreden: het consortium 54-54.

 

We werken ook samen met het IVV (Internationaal Vakverbond) dat een beroep deed op de vrijgevigheid van de aangesloten vakbonden in de hele wereld en dat, vertrekkende van een langetermijnvisie en met oog voor waardig werk, met de vakbonden uit Haïti een plan van aanpak heeft opgesteld.

 

Waardig werk en duurzame ontwikkeling

Onze solidariteitsactie kadert in onze visie waarbij respect voor de rechten van de werknemers een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. Onze partner, de lokale vakbond BATAY OUVRIYE kan hierover getuigen.

 

Zo zijn we samen met FOS en het Consortium 54-54 in Jean Rabel (een gemeente in het noordoosten) gestart met de wederopbouw van een school. De ouders van deze rurale gemeenschap helpen daarbij een handje.

 

In Arcahaie (een wijk van Port au Prince), zullen binnenkort, samen met FOS, de werken starten om het vakbondslokaal en vormingscentrum van BATAY OUVRYE her op te bouwen.

 

Vormingswerk

Daarnaast ondersteunen we ook het organisatie- en vormingswerk van BATAY OUVRIYE. Wij dragen ons steentje bij via syndicale basisvorming en via vormingen over nieuwe communicatietechnologieën, hoofdzakelijk voor werknemers uit de bouw- en de textielsector.
 

Yannick Etienne, BATAY OUVIYE:
"Onze beweging strijd voor de naleving van de rechten van werknemers en de verbetering van de levensomstandigheden. Wij zetten onze actie voor de werknemers in de tentenkampen en voor de fabrieken voort. We hadden al werknemers (en vooral werkneemsters) bijeengebracht om een vakbond te stichten die opkomt voor de rechten van de textiel- en de kledingarbeiders, en we hadden ook een vereniging van bouwvakarbeiders (metselaars en betonvlechters) opgericht. Deze twee organisaties moeten nu versterkt worden, net als de andere delen van onze federatie in opbouw."

"We focussen op deze sectoren omdat ze essentieel zijn voor de ontwikkeling en het scheppen van banen in het land. De sector van de onderaanneming produceert voor de buitenlandse markt, vooral de USA, en de bouwsector is een sleutelsector in de wederopbouw van het land. Er is een groot potentieel aan nieuwe banen. Dat tonen de projecten ‘cash for work’ (of arbeid tegen betaling) voor het ruimen van puin in de straten ook aan."

 

Moeilijke omstandigheden

Vóór de aardbeving hadden de vakbonden het in Haïti al niet gemakkelijk. Veel leden van BATAY OUVIYE zijn door het antisyndicale klimaat verplicht clandestien te werken. Een hervorming conform de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de zeer beperkende arbeidswetgeving, blijft uit. De werknemers- en de vakbondsrechten worden geschonden, meer bepaald door de vele multinationals in het land en in de vrijhandelszones.

 

Meer details vind je in de verslagen van het IVV over de schending van de vakbondsrechten