PB Groep van 10: verlenging anti-crisismaatregelen

Groep van 10 vraagt verlenging anti-crisismaatregelen

In het kader van de lopende onderhandelingen voor een nieuw IPA, inclusief een akkoord over het dossier arbeiders-bedienden, vragen de sociale partners van de Groep van 10 aan de regering om de anti-crisismaatregelen met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid en de ontslagregelingen, die in principe per 31/12/2010 aflopen, te verlengen met 1 à 3 maanden.

 

 

  • Lees ons dossier 'Naar een IPA 2011-2012'
    Wat is een IPA, wie zit er rond de tafel, waarover wordt er onderhandeld, wat zijn onze eisen?