Grensarbeid FNV

ABVV verankert juridische dienstverlening voor grensarbeiders

Om grensarbeiders nog beter juridisch te kunnen bijstaan, tekenen we een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de grootste vakbond van Nederland, het FNV.

Dagelijks pendelen 14.000 Belgen en Nederlanders de grens over om in Nederland en België te werken. Het aantal blijft stijgen.

Maar werken over de grens is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Je woont in het ene land, maar werkt in een ander. Dit levert vaak heel wat vragen op. Wat als ik ziek word? Krijg ik wel een pensioen later? Wat als ik ontslagen word? Wat met mijn werkloosheid? De Nederlandse wetgeving is immers heel anders dan de Belgische.

Daarnaast werken mensen ‘over de grenzen heen’ maar zijn ze doorgaans lid van een vakbond in het land waar ze wonen. In dergelijke situaties is het van belang dat mensen ook in het land waar ze werken kunnen rekenen op een correcte juridische vakbondsbijstand.

Vanuit deze realiteit werken de twee grote vakbonden van België (ABVV en ACV) en de grootste vakbond van Nederland, FNV, al sinds 1985 heel nauw samen om de belangen van de grensarbeiders te verdedigen. We tekenden toen een eerste samenwerkingsovereenkomst.

Vernieuwd samenwerkingsakkoord

De samenleving en de wetgevingen veranderen. Daarom werd het tijd voor een verbetering van onze samenwerking.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst bevat duidelijke afspraken en richtsnoeren voor het verlenen van vakbondsbijstand aan grensarbeiders in België en Nederland. We verzekeren onze leden, of grensarbeiders nu in Nederland werken of wonen en omgekeerd, van informatie, advies en rechtsbijstand.

We doen dit in volle solidariteit en erkennen elkaars lidmaatschap. Leden van het ABVV die voldoen aan de voorwaarden voor juridische bijstand in hun regio, maar problemen hebben in Nederland, worden geholpen door FNV. En omgekeerd.

Niet de grenzen, maar de mensen

Vandaag, 10 mei 2017, ondertekenen Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV), Cathelene Passchier (vice voorzitter FNV) en Koen Meesters (ACV) op het FNV-congres de historische samenwerkingsovereenkomst.

Met deze ondertekening voegen we een nieuwe overeenkomst toe aan onze samenwerkingen met partnervakbonden, zoals ook met de Luxemburgse collega’s van OGBL het geval is. We gaan verder op dit elan, want voor ons tellen de mensen, niet de grenzen.

Vragen of problemen?

Via een netwerk van gespecialiseerde dienstverleners in heel België informeren we grensarbeiders over hun rechten en plichten. Contactgegevens zie www.abvv.be/grensarbeid.