Brochure Giftige gassen

Giftige gassen in containers

Werknemers die containervrachten afhandelen lopen het risico in contact te komen met giftige gassen. Een gevaar dat de werkgevers onvoldoende kennen. Deze folder wijst iedereen op zijn rechten en plichten.