Gentse Feestendebat - Over het averechtse herverdelen en asociale beleid van deze regering

Gentse Feestendebat - Over het averechtse herverdelen en asociale beleid van deze regering

Debat tijdens de Gentse Feesten, over hoe we het huidige asociale beleid en averechtse herverdelen van deze regering-Michel het hoofd kunnen bieden.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw treedt op zaterdag 22 juli in debat tijdens de Gentse Feesten.

Andere deelnemers aan het debat zijn:

  • Karin Temmerman (federaal volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voorzitter SP.A Gent; gespecialiseerd in pensioenen);
  • Jan Dumolyn (sociaal historicus, internationaal gerenommeerde specialist geschiedenis van collectieve acties, afgevaardigde ACOD-onderwijs UGent, auteur (red.) van “België, een geschiedenis van onderop”, EPO);
  • Karim Zahidi (politiek filosoof Universiteit Antwerpen);
  • Jan Vranken ( emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen en expert armoedebeleid. Sinds jaar en dag is hij ook (co-)auteur van de jaarrapporten over armoede en sociale uitsluiting; auteur van “Thatcher aan de Schelde” (EPO);
  • Jaak Brepoels (Historicus en voormalig leraar; sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid Leuven en van 1995 tot 2012 schepen; auteur van “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn” – De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830 – 2015);
  • Bieke Verlinden (SP.A Schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken Stad Leuven; gekend voor haar inspanningen in de Leuvense kinderopvang. Won de Gouden Kinderschoen, een prijs die de beste beleidsinitiatieven voor kinderen in de bloemetjes zet; opiniestukken o.a. voor Knack; gebundeld in “Een Andere Kijk”);
  • Peter Terryn (publicist, activist, coördinator voor Solidarity for All en Minister van Agitatie).

Toegang tot het debat is gratis.