geen europese dumpingkaart

Geen Europese dumpingkaart!

In het kader van onze strijd voor gelijk loon voor gelijk werk én tegen sociale dumping voeren we op 21 juni actie op het Luxemburgplein in Brussel. We protesteren tegen het voorstel van een elektronische dienstenkaart waarover het Europees Parlement op die dag discussieert. Want die dienstenkaart is een dumpingkaart.

Elektronische dienstenkaart?

De dienstenkaart zal de “administratieve procedures vereenvoudigen” voor dienstverleners die hun activiteit willen uitbreiden naar een andere EU-lidstaat. Ze zou van toepassing zijn in de bouwsector maar ook in allerlei diensten aan ondernemingen: schoonmaak, informatica, advies, consultancy, architectuur, boekhouding, communicatie, vertaling, leasing, human resources, callcenter…

Dumpingkaart!

Maar de dienstenkaart doet veel meer dan “administratieve procedures vereenvoudigen”! Ze effent de weg voor fraudeurs die voor hun brievenbusbedrijf zeer gemakkelijk een elektronische dienstenkaart zullen kunnen bemachtigen en sociale dumping organiseren zonder vrees voor echte controles.

De dienstenkaart zal de inspectiediensten buitenspel zetten, de controle-instrumenten van het gastland verzwakken en sociale fraude en sociale dumping in de hand werken.

Wat doet de regering?

Dit voorstel van dienstenkaart werd reeds verworpen door het Europees Vakverbond (de koepel van de Europese vakbonden) en door de vakbonden én werkgevers uit de bouw- en de verzekeringssector.

En de regering-Michel? Die heeft nog steeds geen standpunt ingenomen, terwijl verschillende landen (Italië, Portugal, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Letland) reeds voorbehoud hebben gemaakt of hun vrees hebben uitgesproken.

Praktisch

21 juni, Luxemburgplein, Brussel, 9u30 – 12u
Meer info volgt.