PB Fiscaliteit

Fiscaliteit: het is hoog tijd om tot actie over te gaan!

 

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) en Réseau pour la Justice Fiscale (Netwerk voor Fiscale Rechtvaardigheid), waarbij de vakbonden ABVV en ACV zijn aangesloten, evenals de Nationale Unie van Openbare Diensten (NUOD-UNSP), eisen van de federale regering een sterk en concreet politiek engagement op het vlak van bestrijding van de fiscale fraude.

Zij hebben hierover aan minister-president Yves Leterme een brief gestuurd.

De organisaties eisen:
 

  • het in de praktijk omzetten van de aanbevelingen die door de Kamer werden aangenomen;

 

  • dat de verantwoordelijkheden van elke ministeriële en administratieve dienst, om de aangenomen aanbevelingen in praktijk om te zetten, duidelijk worden vastgelegd;

 

  • dat de parlementaire opvolgingscommissie de verantwoordelijken van de administratieve diensten bevraagt om de taken van iedereen duidelijk vast te leggen en om de stand van zaken na te gaan van het in de praktijk omzetten van de parlementaire aanbevelingen;

 

  • dat de opvolgingscommissie, in samenwerking met de betrokken departementen en het Rekenhof, halfjaarlijks een opvolgingsverslag maakt;

 

  • dat aan de Hoge Raad van Financiën gevraagd wordt om een verslag op te maken, met als doel de bestrijding van de fiscale paradijzen, en dit om een Europese vergelijking te kunnen maken. Dit verslag zou het mogelijk maken om de Belgische maatregelen te evalueren (België past - in tegenstelling tot andere Europese Staten - de aanbevelingen niet toe van de G20, betreffende de verhoging van de heffing aan de bron op interesten, dividenden en retributies die in de fiscale paradijzen worden betaald; noch de aanbevelingen van de OESO  betreffende de verplichting tot documentatie inzake verrekenprijzen).
 

De goedkeuring door de Kamer van de 108 aanbevelingen (13/05/09) betreffende de bestrijding van de fiscale fraude was van wezenlijk politiek belang.

Het is wenselijk om in deze periode van economische crisis een democratisch antwoord te geven op belangrijke vragen.

Zo zijn die aanbevelingen, naast een mogelijke stijging van de belastingontvangsten, ook een niet te missen gelegenheid om een antwoord te bieden op de bezorgdheid van de burgers én op de eisen van de vakbonden, met het oog op een efficiënte bestrijding van de fiscale fraude en een rechtvaardige en efficiënte heffing van de belastingen.

 

Meer informatie?

Voor FAN en RJF  : 0476 990 714

Voor UNSP/UNOD: 0495 221 879
Voor ABVV:             0477 185 006
Voor ACV:               0476 410 024