Federaal Comite krachtdadig optreden tegen sociale en fiscale onrechtvaardigheid

Het Federaal Comité van het ABVV wil krachtdadig optreden tegen sociale en fiscale onrechtvaardigheid

Vandaag, dinsdag 12 december, kwam het Federaal Comité van het ABVV bijeen. Dit is de hoogste instantie van het ABVV, waarin de leden van het Federaal Bureau, de vertegenwoordigers van de Centrales en de afgevaardigden van de Intergewestelijken van het ABVV samenkomen.

Vanochtend werd er vergaderd om de laatste regeringsakkoorden te evalueren en een krachtig en rechtvaardig antwoord te formuleren op de steeds brutalere aanvallen van de regering op de vakbondsafgevaardigden en de werknemersvertegenwoordigers, op de toenemende ongelijkheid, op de onophoudelijke aanvallen van de regering op onze pensioenen en op de onrechtvaardige en onaanvaardbare fiscale beslissingen die de regering-Michel onlangs heeft genomen.

De meeste afgevaardigden spraken zich positief uit over de actualiteitsresolutie, bedoeld om te eisen dat de regering en de werkgevers onmiddellijk ophouden met het criminaliseren van werknemersafgevaardigden van het ABVV.

De ABVV-afgevaardigden vroegen eveneens dat de regering ophoudt met het schenken van fiscale cadeautjes aan bedrijven en grote vermogens, op de kap van werknemers en burgers. Op vrijdag 8 december dachten veel bedrijven en grote vermogens waarschijnlijk dat het vroeg Kerst was. De regering besliste namelijk om zich bijzonder vrijgevig te tonen en om ze te verwennen. Dat ging in tegen het deskundige advies van de Inspectie van Financiën, die deze nieuwe bevliegingen op honderden miljoenen euro’s raamde. De regering voerde immers een nieuwe belastinghervorming door die gevaarlijker en duurder dan ooit is voor onze sociale zekerheid. Deze nieuwe hervorming betreft de hervorming van de vennootschapsbelasting, de goedkeuring van de wet betreffende verenigingswerk, de occasionele diensten tussen burgers en de platformeconomie via een erkend platform, het ‘cash-for-car’-principe en de taks op effectenrekeningen.

Met betrekking tot de sociale en fiscale onrechtvaardigheid, hebben de afgevaardigden zich eveneens uitgesproken over een federaal actie- en communicatieplan.

Het federaal actieplan maakt deel uit van het actie- en communicatieplan voor de periode tussen september 2017 en mei 2019. Dit actieplan bestaat uit twee luiken: acties op korte termijn rond een aantal thema’s enerzijds, en sensibilisering op langere termijn anderzijds (onze alternatieven, Samen kan het anders-campagne voor het grote publiek). Er zijn verschillende acties gepland:

  • Voor waardige en duurzame pensioenen

  • Voor de versterking van de sociale zekerheid en de openbare diensten

  • Voor een betere positie van de vrouw

  • Voor meer koopkracht

Het Federaal Comité onderschrijft dit actieplan. De nationale betoging van 19 december voor waardige pensioenen is gedragen door het voltallige Comité om te wijzen op de onrechtvaardigheid van de recente regeringsbeslissingen (louter genomen om budgettaire redenen) en om te benadrukken dat een ander en rechtvaardig beleid mogelijk is.

Het Federaal Comité zal op 23 januari bijeenkomen om te beslissen over de mogelijkheid om een algemene staking te organiseren tijdens de eerste week van februari.