Europese vakbonden voor solidariteit en verantwoordelijkheid

Europese vakbonden voor solidariteit en verantwoordelijkheid

 

Vandaag steken de Europese vakbonden in Kroatië de koppen bij elkaar om antwoorden te formuleren op de Europese vluchtelingencrisis. Solidariteit en verantwoordelijkheidszin zijn hierin de kernboodschappen.


18 december is de Internationale Dag van de Migrant. Het Europees Vakverbond (EVV) organiseert in de Kroatische hoofdstad Zagreb, en in samenwerking met de plaatselijke vakverenigingen, een event onder de titel: “Ideeën voor de Europese vluchtelingencrisis: een vakbondsboodschap voor solidariteit en verantwoordelijkheid.”


De Balkanlanden staan, als verbindingsweg tussen Europa en het Midden-Oosten, in het centrum van de vluchtelingencrisis. Het EVV, met Rudy De Leeuw sinds oktober als voorzitter, wil bij de Europese instellingen en alle lidstaten oproepen tot samenwerking voor een beter antwoord op de noodtoestand van zo veel duizenden vluchtelingen.


Oorzaken aanpakken

Terwijl oorlog woedt in verschillende landen aan de poorten van Europa en duizenden mensen moeten vluchten om te overleven, is het huidige migratiebeleid van Europa en België simpelweg onaanvaardbaar.


België en Europa hebben een puur utilitaristische visie op migratie: werknemers zonder papieren en vluchtelingen worden beschouwd als goederen waarvan de stroom moet worden gereguleerd en waarbij de toegang tot ons grondgebied en de rechten van deze mensen sterk moeten worden beperkt.


De Europese vakbonden eisen van Europa, en het ABVV van België in het bijzonder, dat de echte oorzaken van de migratiestromen worden aangepakt: het kapitalistisch systeem met de inherente uitbuiting van werknemers, imperialistische conflicten, klimaatverandering, het handelsbeleid en een weinig daadkrachtige ontwikkelingssamenwerking.


De Europese vakbonden zullen van de gelegenheid in Zagreb gebruik maken om hun engagement voor integratie en insluiting, in het bijzonder via arbeid, nogmaals te bevestigen.