Europese mobilisatie: voor het recht op abortus in heel Europa

Europese mobilisatie: voor het recht op abortus in heel Europa

De Belgische coördinatie van de Wereldvrouwenmars heeft het genoegen de Europese ontmoeting van de Wereldvrouwenmars te organiseren. Deze ontmoeting heeft plaats in Brussel van 28 september tot 1 oktober 2017.

Op 28 september zal elk land in Europa eisen formuleren die de rechten van de vrouw in Europa zullen vrijwaren. In Brussel vindt dan een Europese Mobilisatie plaats die specifiek zal gaan voor het recht op abortus bij alle vrouwen in heel Europa. Er zullen WVM-verantwoordelijken komen vanuit verschillende Europese landen.

In elk land kan het recht op abortus bedreigd worden door de verkiezing van reactionaire of conservatieve regeringen. In sommige landen is de toegang tot abrotus zeer beperkt (Italie, Polen, Hongarije). In andere landen is het zelfs verboden (Ierland, Malta).

Hun eisen

  • de toegang tot abortus is een recht;
  • het uitvoeren of begeleiden van abortus maakt integraal deel uit van de vorming van het personeel in de sector;
  • Breed opgezette publiekscampagnes zijn noodzakelijk;
  • Een goede financiering is nodig opdat abortuscentra en centra voor gezinsplanning toegankelijk zijn voor iedereen op elk grondgebied;
  • Iedereen moet seksuele opvoeding krijgen, om zo vrije keuzes te kunnen maken;
  • Abortus is een persoonlijke keuze. 'Mijn lichaam behoort mij toe en ik kies mijn leven';
  • De gewetensclausule voor het medisch personeel moet verdwijnen;
  • De wettelijke termijnen voor abortus moeten afgestemd zijn op die in de meest progressieve landen in Europa, en dat alle landen abortus volledig het strafrecht moeten halen.

Dit protest en bijhorende petitie is anno 2017 meer dan ooit nodig. Het protest zelf vindt plaats in de Europese wijk. De exacte locatie wordt nog meegedeeld.