Europese Commissie heft bescherming tegen dieseldampen op

Europese Commissie heft bescherming tegen dieseldampen op

De Europese Commissie is bezweken onder de lobby van werkgeversorganisaties door de bescherming van werknemers tegen dieseldampen op te geven.

De gezondheid van onze werknemers wordt nogmaals verwaarloosd. Ondanks haar verbintenissen is de Europese Commissie bezweken voor de agressieve lobby van de werkgeversorganisaties. Werknemers worden niet langer beschermd tegen dieseldampen.

Kankerverwekkend

Dieseldampen veroorzaken longkanker en andere gezondheidsproblemen. Sinds 2012 rangschikt het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek alle dieseldampen onder de bij de mens bewezen kankerverwekkende stoffen. Ruim drie miljoen werknemers in de EU worden blootgesteld aan deze dampen bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteit.

De Commissie verbond er zich nochtans toe dieseldamp op te nemen in de lijst van grenswaarden en in het toepassingsgebied van de richtlijn over kankerverwekkende stoffen op het werk. Deze wordt nu herbekeken.

Cynische argumentatie

Er is sprake van een duidelijke paradox: het Europese beleid inzake volksgezondheid hekelt een verontrustend risico voor de burgers, maar er is in geen enkele specifieke maatregel voorzien om de werknemers te beschermen.

Het lobbyen van de industriƫlen is gestoeld op een cynische argumentatie. Volgens hen zouden de dieseldampen niet langer kankerverwekkend zijn omdat er nieuwe normen gelden voor de nieuwe dieselmotoren.

Geen enkele wetenschappelijke studie laat echter toe die conclusie te trekken. Intussen blijven de werknemers blootgesteld aan de dieseldampen van oude, slecht onderhouden motoren.

We hebben de indruk het cynisme van de asbestsector te herbeleven (of eerder er opnieuw aan dood te gaan)!