Equal Pay Day 2017

Equal Pay Day, dinsdag 14 maart 2017: Start vroeger voor een gelijk loon later

Volgens de OESO is België de beste leerling als het over het verkleinen van de loonkloof v/m gaat. Nochtans verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds 20% minder dan mannen. Zij zouden dus eigenlijk tien jaar eerder moeten beginnen te werken om hetzelfde loon te krijgen. ABVV trekt samen met zij-kant en de Europese PES Women ten strijde tegen de loonkloof v/m en organiseert op 14 maart voor de 13e keer Equal Pay Day, de dag tot wanneer vrouwen dit jaar moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in 2016 hebben verdiend.

U bent van harte uitgenodigd op de nationale actie op dinsdag 14 maart 2017.

  • Station Brussel-Centraal (ingang Europakruispunt)
  • 7 uur tot 9 uur 
  • In aanwezigheid van Inga Verhaert (voorzitter zij-kant) en Miranda Ulens (federaal secretaris ABVV)

En op de actie van het ABVV van 11 uur tot 13 uur, aan de gebouwen van de Federale Overheidsdienst Werk (tegenover ingang NMBS Brussel-Zuid). Een delegatie van het federaal Vrouwenbureau van het ABVV zal ontvangen worden door een vertegenwoordiger van Minister van Werk Kris Peeters.

In de bedrijven sensibiliseert en mobiliseert het ABVV immers voor ‘gelijk loon voor gelijkwaardig werk’. De regering-Michel viseert vrouwen door een groot deel van de besparingsmaatregelen op hen af te wentelen. Deze nieuwe maatregelen kunnen de loonkloof nog vergroten. Werkloosheid, deeltijds werk, flexibiliteit, loopbaanonderbreking, afbraak van de openbare diensten, pensioenen … Vrouwen staan in het oog van de besparingsstorm. Het ABVV eist dan ook een ander, rechtvaardig en evenwichtig beleid dat rekening houdt met de situatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt.

Vandaag lanceert de socialistische vakbond haar eigen ‘gelijkheids’symbool, want gelijkheid is nog lang geen feit. En dus moeten we inzetten op bewustwording en samen werken aan een rechtvaardige samenleving, via onderhandelingen die rekening houden met de realiteit van mannen én vrouwen en meer politieke wil. En die strijd maken we zichtbaar met een pin die iedereen kan opspelden. Vrouw of man.

Nieuwste cijfers

Met een nieuwe president die meer oog heeft voor pussies dan voor de loonkloof, is equal pay een hot topic in de VS. In België staan we gelukkig verder dankzij de vijf jaar oude loonkloofwet, maar de loondiscriminatie blijft bestaan. Volgens de nieuwste cijfers over de lonen in België (2014), verdienen vrouwen per maand nog steeds 20% minder dan mannen (gemiddelde brutomaandlonen in de privésector).

Daarom organiseert het ABVV samen met de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en de Europese PES Women op 14 maart Equal Pay Day: vrouwen moeten immers 20%, ofwel twee maanden en 14 dagen, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Start vroeger voor een gelijk loon later

Onze dertiende Equal Pay Day-campagne voeren we onder het motto: start vroeger voor een gelijk loon later. Om evenveel te verdienen als mannen, zouden vrouwen immers tien jaar eerder aan hun carrière moeten beginnen. Naar goede gewoonte creëerde mortierbrigade, sinds 2005 hofleverancier voor de Belgische Equal Pay Day-campagnes, een spraakmakende internationale spot waar ook de hierboven vermelde president een bijrol krijgt. Bekijk het filmpje op equalpayday.be

Deeltijds werk

Meisjes krijgen minder zakgeld dan jongens en een vrouwenpensioen ligt een kwart lager dan een mannenpensioen: voor vrouwen duurt de loonongelijkheid een leven lang. Toch is er ook verbetering merkbaar: alleenstaande en kinderloze vrouwen steken mannen stilaan voorbij op de loonladder. Naarmate de loopbaan vordert, en kinderen de combinatie werk-gezin bemoeilijken, struikelen vrouwen echter over de genderstereotiepe verwachtingen. De grote boosdoener is deeltijds werk: als we immers enkel de bruto-uurlonen van voltijds werkende vrouwen en mannen in de privésector vergelijken, dan is de loonkloof nagenoeg gedicht (van 15% in 2001 naar 5% in 2014). Dertien jaar Equal Pay Day-acties en sensibilisatie hebben hun nut hier bewezen.

Recht op voltijds werk

ABVV en zij-kant vragen de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Tot slot moet ook de verloftijd tussen partners beter verdeeld worden. Via een verplicht en 100% vergoed geboorteverlof krijgen ook vaders de kans om zorgtaken op te nemen. Een ouderschapsverlof naar Zweeds model, waarbij een deel exclusief voor de moeder en een deel exclusief voor de vader of meeouder wordt gereserveerd, garandeert een duurzame herverdeling van zorgtaken thuis.

Actie

Naast de nationale actiemomenten in Brussel vinden ook elders in Vlaanderen acties plaats. Bekijk de actieplaatsen hier: www.equalpayday.be/acties

Contact

Persdossier op www.equalpayday.be en www.abvv.be/-/dag-voor-gelijk-loon

#equalpayday

#EPD2017