Brochure eindeloopbaan 2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Deze brochure overloopt de mogelijkheden om minder te werken of te stoppen met werken op't einde van je loopbaan: werkloosheid met bedrijfstoeslag, arbeidsduurvermindering, tijdskrediet, canada dry, pensionering,...