Actu Dure negatieve reclame over vakbondsvrijheid

Dure negatieve reclame over vakbondsvrijheid

Vakbond ABVV | Dure negatieve reclame over vakbondsvrijheid

Een Zwitsers reclamebureau verliest zijn subsidies na uitspraken over syndicale vrijheden in ons land.


Het marketingbureau voor de economische regio Zürich, Greater Zürich Area, deed enkele uitspraken over de syndicale vrijheden in België. Op basis hiervan besliste het parlement van Zürich om de subsidies voor het agentschap op te schorten.

 

Het bureau stuurde in oktober een promotiebrief aan ondernemingen die filialen hebben op het Belgische grondgebied. De brief nodigt deze ondernemingen uit zich te vestigen in de regio Zürich. Als argumenten om zo'n verhuis te staven, haalt het marketingbureau de hoge Belgische staatsschuld en de spoorstakingen aan.

 

De socialistische parlementsfractie van de gemeentelijke wetgevende macht van Zürich liet direct weten dat de argumenten van Greater Zürich Area onaanvaardbaar zijn. Door te verwijzen naar de staatsschuld en stakingen, probeert het bureau de laatste grote belastingbetalers van de eurozone in Zwitserse netten te strikken. Wij denken daarbij aan de Europese bottelaar van Coca-Cola, die om puur fiscale redenen zijn maatschappelijke zetel van Griekenland naar Zwitserland heeft overgeheveld.


Daarom heeft de parlementaire fractie tijdens de debatten over de begroting van de stad Zürich gevraagd dat de subsidies voor de Greater Zürich Area tijdelijk zouden worden opgeschort. Het parlement is nu op dit verzoek ingegaan.