Dubbelinterview Rudy en Robert

Dubbelinterview: 'Het zomerakkoord zal de armoede en ongelijkheid nog doen toenemen.'

De regering was grandioos gebuisd in juni, maar zat niet stil in de vakantie en stelde een zomerakkoord op. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Robert Vertenueil: “Het zomerakkoord heeft het rapport alleen verslechterd!”

Robert: “Als een leerling een slecht rapport krijgt, probeert hij van de zomervakantie gebruik te maken om in september een nieuwe start te maken. Helaas. Qua vorm is er niets veranderd. En wat de inhoud betreft: de regering doet verder met de afbouw van de openbare diensten en de ondermijning van onze sociale zekerheid. De arbeidsmarkt? Die wordt omgevormd wordt tot een echte jungle. Dat is het beleid van de regering. Van de burger wordt steeds meer gevraagd, maar van de meest begoeden wordt steeds minder geëist. Een belasting van 0,15% op de effectenrekeningen vanaf 500.000 euro, als dat niet met de mensen lachen is, sorry, maar dan weet ik het niet meer.”

Rudy: “Klopt. De beslissingen zullen de armoede en ongelijkheid nog doen toenemen. Ondernemers zijn gelukkig met de verlaging van de vennootschapsbelasting, maar er staat niks tegenover dit verlies aan inkomsten voor de overheid. Die taks op effectenrekeningen? Een farce! Die luttele 0,15% op 500.000 euro zal in veel gevallen niet eens gelden. Wie zijn 500.000 euro onderbrengt in vennootschappen, ontsnapt er aan. En er komt geen vermogenskadaster om in kaart te brengen wie die schlemielige taks moet betalen. Het is puur nattevingerwerk. En toch staat de opbrengst al ingeschreven in de begroting.”

Maar dat zomerakkoord moest er toch net voor zorgen dat de rekeningen zouden kloppen?

Rudy: “Inderdaad, maar de budgetten kloppen niet. Ze geven kortingen aan vennootschappen; die facturen blijven openstaan en het gat in de begroting blijft gapen. We weten al wie de rekening zal betalen: de man in de straat. Want er zal dan nog meer geknipt worden in de sociale zekerheid en in de openbare diensten, op de rug van de mensen. Kijk nu al naar de pensioenen. De regering verplicht niet alleen om meer te werken voor minder loon, maar ook om langer te werken voor minder pensioen. De pensioenen zijn al erg laag, en gaan in de toekomst nog lager uitvallen door de ingrepen van Michel. Ik vraag me af hoe mensen gaan rondkomen. Wij krijgen nu al mails binnen van mensen die moeten rondkomen met een pensioentje van 900 euro per maand.”

Robert: “Dat is de ongelijkheid die ze hebben gecreëerd: eerst uitdelen aan degenen die het niet nodig hebben, om daarna af te nemen van diegenen die al nauwelijks rondkomen. Ik vraag me trouwens af hoe deze regering van 8 à 9 miljard begrotingsinspanningen naar 3 à 4 miljard is kunnen gaan. Waar is het verschil van 5 miljard naartoe?”

Zeggen jullie nu dat die ministers niet kunnen rekenen?

Robert: “Ze schuiven de problemen door naar de toekomstige regeringen. Als men de miskende inspanningen optelt, samen met de gevolgen van de genomen beslissingen, zullen de volgende regeringen voor een reusachtige begrotingsoperatie staan.”

Rudy: “Het is een bewuste keuze om de factuur door te schuiven, waardoor men als het ware verplicht is om te besparen. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) heeft het zelf gezegd na het zomerakkoord: 'We zetten onszelf met de rug tegen de muur waardoor we verplicht zijn om verder te besparen op de overheidsuitgaven'. Peeters gaf aan dat er nog veel kan worden geprivatiseerd. En Van Overtveldt mikt daarbij in de eerste plaats op de NMBS.”

Robert: “De openbare diensten privatiseren is een zuiver liberaal plan. Nationalisatie van de verliezen (zoals met Belfius als het slecht gaat), privatisering van de winsten. Als je hun beslissingen bekijkt, dan stel je vast dat het enkel ten gunste is van de financiële wereld. De liberalen zijn niets anders dan de lakeien van het kapitalisme.”

De regering creëert wel jobs, toch?

Rudy: “De regering creëert jobs voor mensen die al een job hebben! Ja, er zijn meer jobs, maar er is geen hoger percentage mensen aan het werk, want er zijn meer mensen en de meeste extra jobs zijn deeltijds en flexi-jobs. Die laatste dragen niets bij aan de sociale zekerheid of de pensioenen. Mensen bouwen er niks mee op. De regering maakt nu ook interimwerk in de publieke sector mogelijk. Waar zitten die ministers die verontwaardigd waren na de tv-reportage over de wantoestanden met interimarbeid in de pakjesbedrijven op de luchthaven?”

Robert: “De zwaksten op de arbeidsmarkt - jongeren, ouderen, laaggeschoolden - worden verder in statuten vastgezet en hebben weinig kans om zich daar uit los te maken. Het is duidelijk dat de ongelijkheid in dit land gaat toenemen en dat alsmaar meer mensen in een precaire situatie zullen terechtkomen.”

Rudy: “Juist. We gaan naar onzekerheid voor de massa en bescherming voor wie het zich kan permitteren. Ofwel: iedereen voor zich en een flexi-job voor allen.”

Wat moet er nu gebeuren?

Rudy: “We moeten als vakbond zo veel mogelijk mensen informeren over het wanbeleid. Iedereen moet de gevolgen van het afbraakbeleid kennen. We gaan die grote uitdaging vastberaden aan. Als iedereen begrijpt wat er aan de hand is, verstaat dat er alternatieven bestaan, kunnen we sensibiliseren en actie voeren voor een rechtvaardig beleid.”

Robert: “Wij gaan reageren. We zouden aan onze plicht verzaken, moesten we niet reageren. Als wij het niet doen, wie zal het dan wel doen? De ongelijkheden nemen elke dag toe. De mensen worden in de problemen geduwd, men bouwt aan een maatschappij met slechtere levensomstandigheden en minder bestaansmiddelen.”