PB Deeltijdse werknemers die meer werken krijgen 4 weken vakantie

Deeltijdse werknemers die meer uren werken krijgen ook recht op 4 weken vakantie

 

Een Europese richtlijn bepaalt dat elke werknemer die begint te werken, recht moet krijgen op minstens 4 weken vakantie. Deze richtlijn - Europese vakantie - werd ingevoerd op 1 april 2012, maar enkel voor wie het jaar daarvoor volledig inactief was.

 

Op vraag van het ABVV, engageerden de werkgevers zich om dit ook te organiseren voor deeltijdse werknemers die meer uren beginnen te werken. Onze vraag was belangrijk. Want wat was de situatie tot op vandaag? Een werknemer die beslist om minder uren te werken, ziet het aantal vakantiedagen onmiddellijk verminderd. Beslist dezelfde werknemer om meer uren te werken, dan gebeurt echter niet het omgekeerde.

 

Na lange en moeizame onderhandelingen bracht de Nationale Arbeidsraad vandaag eindelijk een unaniem advies uit. In dit advies wordt gevraagd om aan deeltijdse werknemers die voltijds beginnen te werken of hun uurrooster verhogen met 20% van de normale arbeidstijd, onmiddellijk het recht te geven op Europese vakantie. Hierdoor zouden ook zij kunnen genieten van 4 weken welverdiende vakantie deze zomer.

 

Het ABVV vraagt dan ook dat de regering onmiddellijk het KB publiceert dat dit advies moet uitvoeren.