PB DEELTIJDSE WERKNEMERS DIE MEER UREN WERKEN,

Deeltijdse werknemers die meer uren werken, krijgen ook recht op 4 weken vakantie!

 

Het ABVV is tevreden dat het heeft meegewerkt aan het gegeven dat deeltijdse werknemers nu ook recht hebben op 4 weken vakantie wanneer zij voltijds beginnen te werken of hun uurrooster vermeerderen met minstens 20%.

 

Een Europese richtlijn bepaalt dat elke werknemer die begint te werken vanaf het eerste jaar (of vanaf het hernemen van het werk na een onderbreking/ziekte), recht moet krijgen op minstens 4 weken vakantie.

 

Op vraag van het ABVV, engageerden de werkgevers zich om dit ook te organiseren voor deeltijdse werknemers die meer uren beginnen te werken. Onze vraag was belangrijk. Want wat was de situatie tot op vandaag? Een werknemer die beslist om minder uren te werken, ziet het aantal vakantiedagen onmiddellijk verminderd. Beslist dezelfde werknemer om meer uren te werken, dan gebeurt echter niet het omgekeerde.

 

De finale beslissing werd genomen in mei 2013 in de Nationale Arbeidsraad, maar de publicatie van het KB liet tot op vandaag op zich wachten. Het was dan ook 5 voor 12 want de Europese Commissie had reeds een procedure opgestart om de Belgische regering in gebreke te stellen m.b.t. werknemers die na opname van deeltijds ouderschapsverlof opnieuw voltijds aan de slag gaan.