Debatavond ‘Ongelijkspel'

Debatavond ‘Ongelijkspel'

Verschillende gasten laten hun licht schijnen op de thema’s die ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw aanhaalt iVakbond ABVV | Cover 'Ongelijkspel'n zijn boek ‘Ongelijkspel’ (uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts): de politiek-economische actualiteit in deze tijden waarin rechts het politieke landschap domineert, het sociaal overleg, de samenleving en de plaats die vakbonden hierin opnemen, het belang van de sociale zekerheid, het klimaat en duurzame ontwikkeling …

Inleiding door Louis Tobback

Debat: Rudy De Leeuw, Patrick Humblet, Meryame Kitir, Jos Geysels

Afsluitend: Els Keytsman

Moderator: Yves Desmet

Inkom is gratis (we vragen wel een gift voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen)