De toekomst van onze jobs van morgen

Studiedag sp.a: Jobs van morgen

Iedereen heeft recht op een job die inkomenszekerheid garandeert. Een job waarmee je een volwaardige sociale bescherming opbouwt, waarin je de mogelijkheid hebt om je te ontplooien of om simpelweg gelukkig mee te zijn.

Om die ambitie te realiseren, moeten we een helder beeld hebben van de uitdagingen waar onze arbeidsmarkt voor staat. Tijdens deze studiedag willen we samen met jullie en enkele experten, de grote verschuivingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen. En we bekijken hoe het sociaal overleg en het beleid antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen waar we voor staan.

Programma

  • 09u30 Onthaal met koffie
  • 10u00 Voltijds, deeltijds of als flexwerker bij een nieuwe werkgever? Prof. Ludo STRUYVEN en HIVA-vorser Tim GOESAERT, presenteren hun paper: een onderzoek naar de aard van de nieuwe aanwervingen in 2015.
  • 10u25 Getuigenis van Diana HELLEBAUT (BBTK)
  • 10u35 Leiden de afbouw van het arbeidsrecht en loonmatiging in de EU-lidstaten tot meer jobs en gelijkheid? Dr. Agnieszka PIASNA (ETUI, European Trade unions Institute) 11u00 Getuigenis van Herman BAELE (AC-Chemie)
  • 11u10 Koffiepauze
  • 11u20 Hoe de arbeidsmarkt aanpassen om armoede te doen dalen? Prof. Ive MARX
  • 11u45 Nieuwe vormen van werk in de deeleconomie. Karolien LENAERTS en Willem-Pieter DE GROEN (CEPS)
  • 12u10 Getuigenis van Steven STEYAERT (BTB)
  • 12u20 Conclusies door Meryame KITIR, fractieleider voor sp.a in de Kamer We sluiten af met een broodjesmaaltijd

INSCHRIJVEN kan tot 21 november op jobsvanmorgen@s-p-a.be