Actu De begroting 2012 en volgende

De begroting 2012 en volgende

Vakbond ABVV | De begroting 2012 en volgende

Te hoge belastingdruk, broos evenwicht, soberheidsbegroting … Iedereen beoordeelt de begroting volgens zijn eigen situatie. Maar als men de begroting beoordeelt op haar sociale en fiscale rechtvaardigheid, dan zoekt men tevergeefs naar enig evenwicht.

 

De verhouding tussen vermindering van de uitgaven, nieuwe fiscale inkomsten en niet-fiscale inkomsten is sterk veranderd als men de oorspronkelijke nota van Di Rupo vergelijkt met de uiteindelijke begroting. De liberalen zijn er inderdaad in geslaagd de maatregelen in hun voordeel om te buigen: minder uitgaven en meer besparingen. Wie zal wat betalen?

 

Minder uitgaven: 42% van de globale inspanning

 


Staat, openbare diensten en overheidsbedrijven

 

 • Besparingen op de personeels-, werkings- en investeringskosten van de openbare besturen. Vermindering met 5% van de ministerwedden en verlaging van de budgetten van de ministeriële kabinetten.
 • Bevriezing gedurende twee jaar van de overheidsdotaties (Parlement, Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Koninklijke familie, Hoge Raad voor Justitie...).
 • Slechts gedeeltelijke vervanging van de vertrekken op Defensie.
 • Tijdelijke bevriezing van de toename van de kredieten aan ontwikkelingssamenwerking.
 • Besparingen bij de autonome overheidsbedrijven(NMBS, bpost).
 • Gedeeltelijke overheveling van de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren naar de Gewesten en de Gemeenschappen.

 

Premies voor schone auto's en energie

 

 • Afschaffing van het stelsel van de korting op factuur voor schone auto's, waarvan de bevoegdheid overgeheveld wordt naar de Gewesten.
 • Afschaffing van de energiepremies voor woningen

 

Gezondheid en sociale zekerheid

 

 • Verlaging van de wettelijke groeinorm in de gezondheidszorg tot 2014 en structurele besparingen in de gezondheidszorg, zonder de kosten voor de patiënten te verhogen en tegelijkertijd het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te waarborgen dankzij een specifieke overheidsdotatie.
 • De dienstencheques worden opgetrokken van 7,5€ tot 8,5€ in 2013 en het aantal wordt beperkt tot 1000 per gezin of 500 per persoon. De fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques blijft behouden.
 • Structurele hervorming van de vrijwillige regelingen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking, vervroegd pensioen, wachtuitkeringen, brugpensioen, werkloosheid.
 • Structurele hervorming economische werkloosheid: verhoogde verantwoordelijkheid van de werkgevers.

   

Verhoging van de inkomsten: 34% van de inspanningen

 

Belasting op kapitaalinkomens

 

 • Harmonisering tarief roerende voorheffing op 21% voor de interesten en dividenden (uitzondering: 10% voor de liquidatieboni en 25% voor de interesten en dividenden die vandaag op 25% zitten). Aan de spaarboekjes wordt niet geraakt (15% en vrijstelling tot 1.770 euro interesten).
 • Solidariteitsbijdrage van 4% op de hoge roerende inkomens hoger dan 20.000 euro.
 • Belasting op stock-options + 3% (van 15 naar 18%).
 • Verhoging met 30% van de belasting op beursoperaties.
 • Belasting van de meerwaarden op aandelen vennootschapsbelasting.

 

Notionele interestaftrek en ondernemingen

 

 • Voor de notionele interestaftrek daalt het percentage van 3,425% naar 3% (behalve KMO’s) en afschaffing van de mogelijkheid om dat in de tijd over te dragen.
 • Hervorming fiscale regeling bedrijfswagens: het voordeel in natura wordt voortaan berekend op basis van de reële waarde van het voertuig en de impact ervan op het milieu (CO2-uitstoot).
 • Hervorming fiscale regeling m.b.t. het voordeel in natura (onroerende goederen + voertuig) voor de bedrijfsleiders.

 

Indirecte belastingen

 

 • BTW voor betaaltelevisie van 12 naar 21% 
 • Verhoging van de accijnzen op tabak en alcohol (met uitzondering van bier en wijn) 
 • BTW voor notarissen en deurwaarders: 21% 
 • Nummerplaten: + 10 euro.
   

Diverse maatregelen: 24% van de inspanningen
 

 • Fraudebestrijding (fiscale en sociale fraude) financiële criminaliteit en misbruiken;
 • Grotere bijdrage van de banksector in ruil voor de garantie van 100.000 euro toegestaan door de Staat voor de deposito’s van de spaarders 
 • Beschermingsfonds voor deposito’s 
 • Verhoging nucleaire rente met 300 miljoen euro
 • Verdeling van de inkomsten uit de veiling van de CO2-quota’s in 2013 tussen de Federale Overheid en de deelstaten om klimaatmaatregelen in te voeren.
 • Terugverdieneffect van het scheppen van banen als gevolg van zowel de nieuwe tewerkstellingsbevorderende maatregelen als de structurele hervormingen om werken tot de effectieve leeftijd van het pensioen aan te moedigen.

Vakbond ABVV | Begrotingsobjectief

Vakbond ABVV | Inkomsten