Dag voor Gelijk Loon

14 maart – ‘Dag voor Gelijk Loon v/m’

Gelijkheid |

Op 14 maart organiseerden we de 13de editie van de ‘Dag voor Gelijk Loon V/M’. Op die datum verdienden vrouwen evenveel als hun mannelijke collega's. Ze verdienen gemiddeld op jaarbasis zo’n 20% minder.

Dit tijdstip symboliseert de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de Belgische privésector. Achter deze loonkloof gaat een bredere en hardnekkige ongelijkheid tussen vrouw en man schuil. Ze is steevast onrechtvaardig, nadelig en noopt tot duurzame actie!

We boekten vooruitgang maar blijven ter plaatse trappelen

Vrouwen moeten vandaag in onze samenleving twee maanden en 14 dagen langer werken om hetzelfde jaarloon te verdienen als hun mannelijke collega’s. Ze verdienen gemiddeld op jaarbasis zo’n 20% minder.

We komen van ver. Bij de eerste editie van 'Dag voor Gelijk Loon v/m' in 2001 lag dat percentage nog gemiddeld op 26%. Desondanks is het verontrustend als je weet dat de loonkloof de afgelopen drie jaar niet meer afnam.

Eén van de grote boosdoeners is ‘deeltijds werken’ (dat al te vaak foutief wordt voorgesteld als een ‘individuele en vrijwillige keuze’ van vrouwen). De gevolgen van deze ‘keuzes’ zijn voor vrouwen niet mals: minder loon, minder loopbaankansen, meer zorg, meer armoede en later ook minder pensioen.

"De samenleving betaalt de rekening voor deze ongelijkheid."

Tijd voor actie in bedrijven en de arbeidsmarkt, maar ookin het onderwijs, in de gezinnen, in de media, … kortom in de brede samenleving. Want achter de loonongelijkheid gaat een bredere genderongelijkheid schuil.

Een nieuw symbool

Hardnekkige v/m ongelijkheid vraagt om duurzame actie en een duurzaam symbool. We creëerden bewust een nieuw symbool in de vorm van een ‘pin’ om onze strijd voor gelijkheid v/m opnieuw kracht bij te zetten.

Met het (uit)dragen van dit symbool (en bijhorende pin) willen we de aanhoudende ongelijkheid tussen vrouw en man een halt toeroepen. Meer nog, we willen een terugval verhinderen en het belang van gelijk(waardig)heid tussen v/m voor gans de samenleving benadrukken.

Omdat we er van overtuigd zijn:

  • dat we enkel op die manier al het vrouwelijk en mannelijk potentieel dat in onze samenleving aanwezig is, tot z’n recht kunnen laten komen;

  • dat we op die manier een betere en rechtvaardige samenleving creëren – zowel voor vrouwen als mannen – met meer emancipatie, minder afhankelijkheid en geweld;

  • dat we op die manier voor iedereen ook meer welvaart en minder armoede creëren.

Help ons de v/m (loon)kloof te dichten!

  • Draag onze symbolische pin, niet alleen op de Dag voor Gelijk Loon v/m maar op alle andere dagen en actiemomenten dat vrouwen ‘beter verdienen’.

  • Breng een Twibbon aan op je Facebook- en Twitter profiel via https://twibbon.com/support/meer-gelijkheid-vm.

Samen sterk, voor gelijk loon, voor gelijk(waardig) werk en een gelijkwaardige samenleving!