Actu Crisis vergroot kloof tussen mannen en vrouwen

Crisis vergroot kloof tussen mannen en vrouwen

Vakbond ABVV | Crisis vergroot kloof tussen mannen en vrouwen

Vrouwen belanden weer meer, en sneller, dan ooit in de werkloosheid in vergelijking met mannen. De crisis vergoot de genderkloof.

 

In vergelijking met mannen belanden vrouwen vandaag weer meer en sneller dan ooit tevoren in de werkloosheid.

Bovendien ziet het er naar uit dat aan die discriminatie in de komende jaren niet meteen een eind zal komen.

Dat is de conclusie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO, VN-instantie met vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers) in een rapport over man-vrouwverhoudingen op de arbeidsmarkt.

 

Terwijl er voor de economische crisis globaal genomen net een positieve evolutie naar meer gelijkheid bezig was en mannen en vrouwen meer en meer gelijke kansen kregen, neemt de kloof nu weer toe door de crisis. Zo zijn er tussen 2002 en 2007 wereldwijd 13 miljoen banen voor vrouwen verloren gegaan.

 

“Terwijl vrouwen wereldwijd bijdragen aan de economie en de productiviteit, blijven ze geconfronteerd worden met barrières die hen tegenhouden om hun volledig ‘economisch potentieel’ te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen een slechte zaak voor de vrouwen, maar ook voor de economische groei" , zegt Michelle Bachelet, de directeur van UN Women. De vrouwenorganisatie van de VN werkte ook mee aan het opstellen van het rapport. “Gelijke kansen creëren voor vrouwen en mannen is niet alleen rechtvaardig, het is ook economisch interessant en verstandig."


Het rapport ‘Global Employment Trends for Women 2012' van de International Labour Organisation heeft oog voor de genderkloof op het vlak van werkgelegenheid, werkloosheid, sociale kwetsbaarheid en segregatie op de werkvloer.