Terug

Corona tijdelijk werkloos

Tijdelijk werkloos door corona: wat moet je doen?

Je wordt tijdelijke werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen? Je aanvraag indienen op www.tijdelijkwerkloos.be en het ABVV brengt alles in orde. 
 

Bedrijven kunnen in deze crisistijd beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Meer uitleg vind je in onze vragen en antwoorden, met name in vraag 2 t.e.m. 6.  

Versneld en vereenvoudigd, niet automatisch

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. Je werkgever moet nog altijd aangifte doen. Jij moet een aanvraag indienen bij je vakbond ABVV. 

Regel nu eenvoudig je aanvraag en uitkering online op www.tijdelijkwerkloos.be  

Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en wij doen de rest. Het ABVV staat garant voor een snelle en correcte uitbetaling van jouw uitkering. Het enige wat je moet doen is naar onze speciale website www.tijdelijkwerkloos.be surfen en je aanvraag starten door de vragenlijst in te vullen.

Let op!

  • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen wanneer je de afgelopen 3 jaren al uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen hebt, op voorwaarde dat je nog steeds bij dezelfde werkgever werkt, in dezelfde tewerkstellingsbreuk (bijv. nog steeds voltijds), én dat je adres en rekeningnummer niet wijzigde. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan hoef je niks te doen.
    Je twijfelt? Vul alsnog een aanvraag in.
  • Als je dossier in orde is, kunnen wij betalen. Dat gebeurt steeds aan het begin van elke maand. 

Je kan nu dus alles afhandelen zonder langs te komen in een ABVV-kantoor, die zijn immers gesloten. Maar onze dienstverlening draait volop! Hier vind je een overzicht van onze dienstverlening en contactgevevens

Welke uitkering?

Niemand zal zomaar een voorschot of een bedrag van 1450 euro krijgen, wij streven naar een correcte uitbetaling in het begin van elke maand. Onmiddellijk het juiste bedrag. 

Van 1 februari tot 30 juni 2020 is de uitkering voor tijdelijke werkloosheid uitzonderlijk gelijk aan 70% van je (eventueel begrensd) loon en dit ongeacht je gezinstoestand.

Het maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 euro bruto. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon.

De minimumuitkering is 55,59 euro/dag vanaf 1 maart wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand.

Op een uitkering tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% voorheffing ingehouden. 

Bovenop je uitkering krijg je 5,63 euro extra. Dit per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Het ABVV betaalt dit bedrag samen met je uitkering.


Ter info

DIt gaat om een uitzonderlijke vereenvoudigde procedure. De toelaatbaarheid voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is tijdelijk afgeschaft. Het gebruik van de 'normale' controlekaart C3-2 voor de werknemer dus ook. Er is geen controle op het genieten van andere inkomsten of activiteiten (inzonderheid bijberoep). Voor vreemde werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart,…) ingediend worden. Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen zullen gelden tot en met juni 2020.