Cijfers RSZ: er is nog veel werk aan werk

Cijfers RSZ: er is nog veel werk aan werk

Met haar rapport ‘snelle ramingen van de tewerkstelling voor het derde kwartaal 2016’ geeft de RSZ onbetwistbaar bronnenmateriaal dat alvast veel realistischer is dan de cijfers waarmee de Nationale Bank en de regering-Michel eerder nog triomfeerden. In dit geval gaat het immers om feiten en niet om verwachtingen.

Het komt erop neer dat het aantal jobs onder de regering-Michel (Q3 2014 – Q3 2016) steeg met 77.000 eenheden in de privésector, maar – en daar komen we bij de pijnpunten – het aantal voltijds jobs steeg over deze periode met slechts 1,5%, in de uitzendsector en seizoensarbeid met 18 (!)% en het aantal deeltijdsen met 3,5%. Het arbeidsvolume nam in diezelfde periode met nog geen 54.000 eenheden toe.

Het ABVV heeft er altijd op gewezen dat enkel duurzame en kwalitatieve tewerkstelling prioritair mag zijn omdat voltijdse banen met vooruitzichten en een vast inkomen, mensen een gegarandeerde koopkracht kan bieden. Meer jobs zijn nodig, maar het zijn vooral voltijdse banen die onze economie nodig heeft. Op dat vlak dienen we dus ook extra inspanningen te doen.

Een andere vaststelling is dat de regering-Michel over dezelfde periode 13.000 voltijdse jobs bij de overheid heeft vernietigd. Die zijn gewoonweg verdwenen in het kader van de strikte besparingen. De gevolgen voor de kwaliteit en het aanbod van onze openbare diensten is dan ook navenant.  

En laatst, maar niet in het minst:  jongeren komen niet aan de bak. Hun tewerkstelling daalde met bijna 11.000 koppen tijdens deze legislatuur (van 277.671  naar 266.800)

Conclusie: Michel heeft voor jobs gezorgd, maar niet de noodzakelijke kwalitatieve banen en alvast zeer onvoldoende om de tewerkstellingsgraad op een gezond peil te brengen. Daarnaast vernietigt dit beleid jobs bij de openbare diensten met gevolgen voor het aanbod. Een zware onvoldoende op het rapport van deze regering en zo net voor Kerstmis is dat aanleiding voor weinig feestvreugde of applaus.