Bij het bepalen van de zware beroepen wordt geen rekening gehouden met de dagdagelijkse realiteit van de werknemers!

Bepaling zware beroepen houdt geen rekening met de dagelijkse realiteit van onze werknemers!

Na maanden wachten kreeg het ABVV van de regering eindelijk meer nieuws over het dossier "zware beroepen". Maar het is wel geen goed nieuws, zoveel is zeker.

De minister van Pensioenen zegt "rekening te houden met het sociaal overleg". Toch laat hij zijn administratie het stelsel met betrekking tot de penibiliteit voorbereiden -- en niet het Nationaal Pensioencomité.

Categorieën

Afgelopen zomer ontwierp het Pensioencomité 4 categorieën die als basis zouden dienen in de onderverdeling van zware beroepen:

  1. belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting;
  2. belastende werkorganisatie;
  3. belastend werk omwille van verhoogde veiligheidsrisico's;
  4. belasting van mentale of emotionele aard.

De praktische uitvoering van dit stelstel moet gebeuren in nauwe samenwerking met de arbeidsgeneeskunde en de diensten gezondheid en veiligheid op het werk. De regering houdt geen rekening met de realiteit en de impact ervan op de gezondheid en pensioenleeftijd van de werknemers.

Liegen om te besparen

De minister van Pensioenen legt een gesloten enveloppe op voor de drie pensioenstelsels samen (zijnde loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren).

Hoe kan de minister nu al een gesloten enveloppe bepalen, terwijl de penibiliteitscriteria nog niet eens vastliggen? 

Ze houdt geen rekening met werknemers en hun arbeidsvoorwaarden. Deze regering streeft maar één doel na: besparen. Deze regering liegt: ze beweren dat slechts 5 tot 10% van de werknemers hun pensioen op 67 jaar zal opnemen. Klopt niet. Met een gesloten enveloppe is dit onmogelijk.

Het optrekken van de pensioenleeftijd zou zogezegd gecompenseerd worden door de maatregelen van minister Peeters. Het werk zou werkbaar worden en de penibiliteitscriteria opgenomen voor het pensioen. Vandaag, twee jaar later, is er van al die beloftes niets concreet uitgevoerd.

Bezorgd?

Het penibiliteitsstelsel moet mét de vakbonden bepaald en onderhandeld worden. Alleen de vakbonden kennen de realiteit op de werkvloer. Dat ontkent niemand.

Als de regering echt bezorgd is om werknemers, dan moet ze de nodige middelen vrijmaken om dit dossier naar behoren af te werken.