Actie Betoging voor het recht op abortus in Spanje

Betoging voor het recht op abortus in Spanje

De Europese middenveldsorganisaties mobiliseren om de Spaanse vrouwen en het recht op abortus in Europa te steunen. 

 

Op 20 december 2013 keurde de Spaanse ministerraad een wetsontwerp goed om de huidige wetgeving over abortus aan te passen. Als de wetgeving wordt aangepast op basis van dit nieuwe ontwerp dan zal abortus in Spanje enkel nog mogelijk zijn voor vrouwen die verkracht werden en klacht ingediend hebben of voor vrouwen bij wie de zwangerschap een erstige bedreiging vormt van hun mentale of fysieke gezondheid (dit moet bevestigd worden door 2 dokters). 

 

Alle andere gevallen van abortus zullen beschouwd worden als een misdaad. Spaanse vrouwen zouden dan maar 2 opties over hebben: een abortus laten uitvoeren in het buitenland waar wel een wettelijk kader is, of clandestien een abortus laten uitvoeren met alle risico's van dien voor hun gezondheid.  


Dit wetsontwerp, voorgesteld door de minister van Justitie, betekent een terugkeer in de tijd van maar liefst 30 jaar. Door de rechten van vrouwen aan te vallen, verzaakt de Spaanse regering aan haar taak om de fundamentele rechten van de mens te garanderen. Abortus moet toegankelijk zijn voor alle vrouwen die dat wensen en moet in veilige omstandigheden kunnen uitgevoerd worden.

 

Betreur het recht op abortus niet morgen.  Verdedig het liever vandaag!
Onderteken het charter op de website abortionright.eu

 

Fakkeltocht

We komen op 29 januari samen voor de Spaanse ambassade om van daaruit een fakkeltocht te houden richting het Europees parlement. De actie in ons land kadert in een week van mobilisatie waarin overal in Europa acties gevoerd worden. Zo steunen we de "Trein van de vrijheid", de acties die zaterdag 1 februari zullen plaatsvinden in Spanje.

 

Praktisch

  • Samenkomst om 17u voor de Spaanse ambassade (Wetenschapstraat 19, Brussel).
  • 18u: fakkeltocht naar het Europees Parlement (Luxemburgplein, Brussel).