Bacquelaine zet aanvullende pensioenen op de helling

Bacquelaine zet aanvullende pensioenen op de helling

In oktober 2015 sloten de sociale gesprekspartners na lange en moeizame onderhandelingen een akkoord om het wettelijk gegarandeerd rendement op de aanvullende pensioenen te verlagen. Van een minimumrendement van 3.75% / 3.25% gingen we naar een minimum van 1.75%. Dit nieuwe tarief trad in werking op 1 januari 2016.

Maar, minder dan een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe tarief, laat de minister al verstaan dat hij bereid is het minimumrendement opnieuw te verlagen op vraag van de verzekeraars.

Voor het ABVV is het onaanvaardbaar dat er opnieuw een akkoord tussen sociale gesprekspartners aan de kant geschoven wordt. Het negeren van het sociaal overleg is geen verstandige keuze. De verzekeraars of de werkgevers moeten maar kuchen en de regering staat meteen paraat om hen op hun wenken te bedienen. Het zijn opnieuw de werknemers die koud gepakt worden.

De minister stelt de tweede pijler voor als een broodnodige aanvulling op het wettelijk pensioen. Bovendien wil hij de sociale gesprekspartners verplichten een deel van de loonmarge in de tweede pijler te investeren. Het ABVV blijft er daarentegen op wijzen dat het wettelijk pensioen verhoogd moet worden door hogere brutolonen voor de werknemers en dat een minimumpensioen gegarandeerd wordt zodat gepensioneerden een menswaardig inkomen hebben.