Actu Arbeidsongevallen: 10 nuttige tips

Arbeidsongevallen: 10 nuttige tips

Vakbond ABVV | Arbeidsongevallen: 10 nuttige tips

De eerste stappen op de werkvloer zijn spekglad. Je moet eigenlijk in één klap op heel veel dingen letten. Is je loon correct? Je uren? Je contract? Je proefperiode? Maar het belangrijkste vergeten we soms wel eens. Je gezondheid.

 

De meest recente cijfers tonen zelfs aan dat jongeren dubbel zoveel risico lopen op een arbeidsongeval in vergelijking met hun oudere collega's. De oorzaken? Gebrek aan ervaring en te weinig informatie over de risico's van de job.

Lees ons dossier 'Jongeren dubbel zoveel slachtoffer van arbeidsongevallen'.

 

Deze zomer zet ABVV-jongeren/Magik? samen met Joetz vzw een campagne op om jongeren aan te zetten voorzichtiger te werken. Hier zetten nu al een reeks tips en weetjes op een rij. 

 

Beter voorkomen dan genezen!

  • Wanneer je een arbeidscontract hebt, ben je zeker dat je goed verzekerd bent tegen arbeidsongevallen!
  • Eis een degelijk onthaal van je werkgever en van de vakbondsafgevaardigden (indien er op het bedrijf zijn). Wat is je job en welke zijn de veiligheidsvoorschriften.
  • Vraag de nodige beschermende kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, oordopjes,…). Je werkgever moet je die gratis bezorgen.
  • De werkgever moet de eerste zorgen kunnen toedienen, dus er moet een EHBO-kist zijn en jij moet ook weten waar die is. Meestal staat dat in het arbeidsreglement.
  • Er zijn taken die minderjarigen en/of jobstudenten niet mogen doen. Als je twijfelt, neem dan zeker contact op met je vakbond.

 

Je hebt toch een ongeval?

  • Een ongeval op de weg naar en van het werk is ook een arbeidsongeval.
  • Bij een arbeidsongeval worden dokters-, apotheek- en verplegingskosten én het loonverlies vergoed door de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. Je eigen ziekenfonds speelt een belangrijke rol want de arbeidsongevallenverzekering vergoedt meestal met vertraging.
  • Meld een arbeidsongeval altijd en onmiddellijk, klein of groot, zowel bij je werkgever, de preventieadviseur en bij de vakbondsafgevaardigde. Een collega die erbij was kan eventueel getuigen en vraag zeker ook een kopie van de aangifte.
  • Hervat het werk pas wanneer de dokter dat zegt. Hervat je vroeger en herval je, dan verlies je een aantal rechten! Je mag ook (bijna) altijd “aangepast werk" weigeren!
  • Jouw gezondheid en die van je collega’s is belangrijker dan de statistieken van je bedrijf. Ga na of je ongeval werd ingeschreven in het bedrijfsregister voor arbeidsongevallen zodat vergelijkbare ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.