Alternatieven bestaan

Alternatieven bestaan

Vakbond ABVV | Alternatieven bestaan

Het kan anders! Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Hier zijn onze alternatieven.

Méér koopkracht. Veel beter voor de economie dan indexsprong en kleine loonmarge.

 • De index zorgt ervoor dat lonen en sociale uitkeringen de gestegen prijzen blijven volgen. Dit is het minimum om de koopkracht enigszins te vrijwaren.
 • Heel wat sectoren en bedrijven boeren goed. De werknemers, die hiertoe een grote bijdrage leveren, moeten daar ook van genieten. Dat kan via vrije loononderhandelingen. Zodat ook werknemers hun deel van de koek krijgen. Wat dan weer goed is voor de economie.

Méér mensen in een leefbare job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers.

 • Lagere bijdragen voor werkgevers moeten heel gericht zijn, om maximaal jobs op te leveren. Ongericht uitdelen aan alle bedrijven vermindert de steun aan wie het echt nodig heeft.  
 • Niet iedere job is een stap vooruit. Flexi-jobs, steeds meer (over)uren werken, hogere werkdruk, dat is geen vooruitgang. Daarom eisen wij echt leefbaar en werkbaar werk: een kortere werkweek en werkdagen (d.m.v. arbeidsduurvermindering met behoud van loon compenserende aanwervingen), betere combinatie van arbeid en gezin, voorkomen van burn-outs, flexibiliteit op werknemersmaat door aangepaste werktijden, …

Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67.

 • De optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is onrechtvaardig en ongelijk. “Omdat we allemaal langer leven moeten we langer werken”, klinkt het. Dat klopt niet. Zeker kortgeschoolden werken vaak in zware jobs en leven minder lang in goede gezondheid. Daarom moet de leeftijd voor SWT en pensioen rekening houden met lengte van de loopbaan en met de zwaarte van het werk.
 • Nu knijpt men werknemers vaak uit als citroenen. Wij eisen echt leefbaar en werkbaar werk in iedere fase van de loopbaan, dus niet alleen op het einde ervan.
 • We willen voor iedereen een goed pensioen. De huidige minima liggen veel te laag.  Veel werknemers in de privé krijgen een laag pensioen. Een hoger pensioen is ons doel. Niet een lager overheidspensioen. Het pensioen verbeteren kan op verschillende manieren: méér mensen aan het werk door méér jobs; mensen aan het werk houden door echt werkbaar en leefbaar werk; een grotere bijdrage van vermogenden in de financiering van de overheid en sociale zekerheid.

Eerlijke belastingen. Elke gemiste euro belasting legt meer druk op de eerlijke belastingbetaler.

 • Iedere euro moet, uiteraard naar draagkracht, hetzelfde belast worden. Of men die euro met speculatie op de beurs of met arbeid verdient. Dus moet men alle inkomens samen nemen én eerlijk belasten.
 • Wij willen een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal. Inkomsten uit huur moet men correct belasten (nu is dat slechts een forfait).
 • Fiscale Fairplay. Achterpoorten moeten dicht. Managementvennootschappen, Panama-, Lux-, Swiss-, Bahama-Leaks … Het lijstje fiscale ontsnappingsroutes voor vermogenden en bedrijven is eindeloos. De regering moet dit echt aanpakken.

Goede openbare diensten. Daar wordt wel iedereen beter van.

 • Regeringen moeten blijven investeren in goede openbare diensten. Zodat er gelijke kansen zijn in de samenleving en iedereen kan rekenen op de beste dienstverlening. Dat is goed voor burgers én ondernemingen.
 • Als iedereen eerlijk belastingen betaalt zijn er meer middelen om deze opdrachten waar te maken. Door alsmaar te besparen op de overheid groeien ongelijkheid, onveiligheid …

Sociale zekerheid. Investeren in mensen is beter dan erop te besparen.

 • Wij gaan voor een sterke en betrouwbare sociale zekerheid. Dat betekent dat mensen met een pensioen of uitkering, zonder risico op armoede, waardig kunnen leven. Een deel van die sociale zekerheid wordt gefinancierd door bijdragen op arbeid. Daarom moeten meer mensen aan het werk zijn in een baan die volledig bijdraagt aan de sociale zekerheid (en geen flexi-jobs bv.). Dat betekent méér inkomsten én tegelijk minder uitgaven voor de sociale zekerheid.
 • Algemene sociale uitgaven zoals gezondheidszorg moet men financieren met algemene middelen, en niet enkel met bijdragen op arbeid.
 • De sociale zekerheid moet zekerheid van inkomen bieden. Langdurig zieken financieel straffen als ze niet snel genoeg aan het werk zijn is mensonwaardig, net als het bestraffen van werklozen die geen job vinden.

Als kers op de verjaardagstaart is er het plan-Peeters, dat in de feiten het einde van de 38-urenweek betekent. Je leest er alles over op www.planpeeters.be. Beoordeel zelf het plan en informeer je vrienden!
 

Sociaal verzet gaat verder!

Op vrijdag 7 oktober organiseren de vakbonden tal van acties in sectoren, bedrijven en op openbare plaatsen. Ook jij kan meedoen!