Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien

Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, tonen we dat als vrouwen stoppen, de wereld stopt met draaien. Door te staken op het werk, het huishouden een dagje te laten voor wat het is, de zorg voor kinderen en ouderen aan mannen over te laten of een dag niets te consumeren, willen we tonen dat vrouwen belangrijk en onmisbaar zijn. Dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Dat ze gelijk behandeld moeten worden.

Dat is anno 2019 helaas nog steeds nodig.

Gelijk loon voor gelijk werk:

In België verdienen vrouwen 20% minder dan hun mannelijke collega’s. Bijna 1 op 2 vrouwen heeft een deeltijdse baan, vooral om de combinatie met allerlei onbetaalde zorgtaken de baas te kunnen. Gemiddeld besteden vrouwen 8 uur per week meer tijd aan het huishouden en de kinderen dan mannen. Op latere leeftijd hinken vrouwen nog steeds achterop, met een pensioen dat gemiddeld 25% lager ligt dan dat van mannen; voor vele vrouwen zelfs onder de armoedegrens.

Vrouwen slachtoffer van geweld:

Wereldwijd wordt 1 op 3 vrouwen in haar leven geconfronteerd met partnergeweld. Jaarlijks worden 3 miljoen meisjes slachtoffer van genitale verminking. In België gebeuren er naar schatting iedere dag 100 verkrachtingen.

Vrouwen en zwangerschap:

Meer dan 225 miljoen vrouwen op vruchtbare leeftijd die een zwangerschap willen vermijden hebben geen toegang tot moderne anticonceptie. Tienerzwangerschappen zijn in vele landen schering en inslag; in Ecuador bevallen iedere week 40 meisjes van 10 tot 14 jaar oud. Meer dan 25 miljoen vrouwen per jaar ondergaan een onveilige abortus, vaak met gevaar voor hun eigen gezondheid en leven, omdat  abortus in hun land illegaal is.

Vrouwen en carrière:

Te weinig vrouwen kunnen doorgroeien tot aan de top, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Minder dan 1/4 van alle parlementairen wereldwijd zijn vrouwen. Minder dan 1/3 van alle hogere managementposities worden ingevuld door vrouwen.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Wereldwijde opstand

Daarom komen vrouwen overal te wereld op straat op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Ze vragen erkenning van de structurele ongelijkheden die vandaag nog steeds bestaan, maar eisen vooral dat er actie wordt ondernomen. Vrouwen leggen zich niet neer bij een status quo en gaan in staking. Op verschillende manieren kan er gestaakt worden. Niet alleen in de voor de hand liggende betekenis van het woord, door te staken op het werk.

Door actie te voeren, te praten over de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, op sociale media je stem te laten horen, of even stil te staan bij de situatie vandaag, kan je al bijdragen tot deze wereldwijde vrouwenstaking.

Ladies in Red on strike

Ook de Ladies in Red staken op 8 maart symbolisch mee. Met een grote banner in het straatbeeld (met foto) nemen we de publieke ruimte in en wie ons op 8 maart een mailtje stuurt hoeft die dag geen antwoord te verwachten, want we voeren actie voor gelijke rechten. In alle FOS-partnerlanden gaan partnerorganisaties de straat op om actie te voeren voor vrouwenrechten. 

Out-of-office bericht

Vandaag ben ik in staking, want op 8 maart, internationale dag voor de rechten van vrouwen, wil ik speciaal aandacht vragen voor de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen in ons land en wereldwijd. Want niet alleen vandaag, maar alle dagen van het jaar hebben vrouwen te maken met loonongelijkheid, het glazen plafond, geweld, seksisme, discriminatie bij zwangerschap en moederschap, vervolging wegens abortus, onevenwicht werk-privé, ondervertegenwoordiging in de politiek …