PB Akkoorden bereikt in de NAR: voor werk en koopkracht

Akkoorden bereikt in de NAR: voor werk en koopkracht

Het akkoord m.b.t. de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaartsvastheid is tot in de details vastgelegd en kan vanaf 1 april 2013 uitgevoerd worden. De uitkeringen voor pensioenen, zieken, invaliden, slachtoffers van een beroepsziekte of arbeidsongeval en werklozen worden verhoogd.

 

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: “Zelfs nadat de werkgevers een lastenverlaging van 400 miljoen euro ontvangen hadden, bleven ze de welvaartsvastheid van de uitkeringen en het optrekken van de laagste lonen blokkeren. Maar sociaal overleg is niet zomaar de eisen van de ander inwilligen. Wij hebben niet toegegeven, en nu op ’t einde van de rit kunnen we zelfs nog een koopkrachtverhoging aankondigen voor wie het in deze tijden van crisis moeilijk heeft: zij die aangewezen zijn op een laag loon, een pensioen of een uitkering."

 

Meer voor lage lonen

De werkbonus verhoogt tot bijna 200 euro. Hierdoor stijgen de laagste nettolonen nog eens extra met een maximum van 9 euro, nadat ze begin dit jaar ook al waren gestegen.

 

Discriminatie jeugdlonen weggewerkt

Door de minimumlonen voor jongeren te verhogen komt er een einde aan de discriminatie van jonge werknemers. Een discriminatie die al veel te lang bestond, terwijl een jongere van 18 jaar maar liefst tot 18% achtergesteld werd.

 

Bevestiging bestaande cao’s

De cao’s m.b.t. de bijzondere brugpensioenen (bouw, nachtarbeid, …), intussen van naam veranderd tot SWT of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, werden verlengd.

 

Nieuwe cao die recht op brugpensioen ‘vastklikt’

Eens voldaan aan de leeftijd en loopbaanvoorwaarden (58 jaar met een loopbaan van 38 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen en op 60 jaar) is het brugpensioen definitief verworven!

 

Flexibiliteit en modernisering ingeperkt

Het ABVV heeft zich altijd verzet tegen het voornemen van de regering en de werkgevers om de nu al verregaande flexibiliteit nog te verhogen. Dankzij onze vastberadenheid hebben we de volgende waarborgen afgedwongen:

  • bij de toepassing van deze maatregelen zal speciale aandacht besteed worden aan de impact ervan op de werkgelegenheid, de gezondheid en veiligheid van de werknemers, de kwaliteit van het werk en het toezicht hierop.
  • een betere bescherming van de werknemers actief in een bedrijf zonder vakbondsafvaardiging.

 

Elke nieuwe vorm van flexibiliteit zal pas mogelijk zijn als deze goed omkaderd en syndicaal gecontroleerd wordt.